title

Blog

Zosuvy svahov

 

Podľa geologických odborníkov je až 5,25% územia Slovenska ohrozených zosuvmi.

Tieto zosuvy spôsobujú veľké škody. Nestabilné územia nie sú vhodné pre poľnohospodársku výrobu ale ani pre stavebný pozemok.

 


Aktívne zosuvy vážne poškodzujú nehnuteľnosti, cesty, železnice….


 

Zosuvy svahu postihujú aj zastavané územia, kde dochádza k poškodeniu rodinných domov. Škody zosuvmi môžu narásť až do takej miery, kedy je potrebné nehnuteľnosť staticky stabilizovať alebo v najhoršom prípade demolovať.

 

Problematika zosuvov je na Slovensku závažná a preto je potrebné týmto zosuvom v dostatočnom predstihu predchádzať.

 


 

Príčiny spúšťania zosuvov

 

  • zosuvy spôsobuje prevažne dažďová voda, ktorá sa dostáva do podložia
  • zemina zmení svoje fyzikálne vlastnosti (pevnosť, hmotnosť, plastické vlastnosti…)
  • zemina sa môže dať do pohybu
  • zosuvy nastanú keď gravitačné napätie prekročí medzu pevnosti zeminy
  • ohrozené sú hlavne zeminy ílovitého a sprašového charakteru
  • gravitačné sily zeme dokážu dostať ohrozené zeminy do pomaly tečúceho stavu

 

Zosuvný pohyb na Slovensku s najväčšou intenzitou bol ,,Handlovský zosuv,, na prelome rokov 1960 a 1961. Zosuvný pohyb mal najväčšiu intenzitu od 22.12.1960 do 20.1.1961. Rýchlosť pohybu bola až 6,3 m za 24 hodín. Pohyb sa zastavil až v lete roku 1961. Vtedy zosuv zastal a to najmä vďaka odparovaniu vody a menším zrážkam, čím došlo k odvodneniu svahu.

 


 

Predchádzanie zosuvov odvodňovaním svahov

Zosuvom sa dá vo väčšine prípadoch včas zabrániť a to tým, že sa pomocou technických opatrení bráni vode infiltrovať sa do zeminy, ktorá má schopnosť dostať sa do plastického stavu. Zosuvom sa tak dá predchádzať včasným odvádzaním prebytočnej vody z takéhoto územia.

 


 

Riešenie

Jednou z najnovších a variantných možností odvodnenia územia je používanie ľahkých už predpripravených odvodňovacích blokov typu Drenblok DB 20. Ide o drenážne elementy zostavené z drenážnych blokov o veľkosti 60 x 60 x 20 cm. Sú vyrábané na Slovensku. Ich prednosťou je veľká kontaktná plocha, ktorá umožňuje prijímať vodu z kontaktnej zeminy cez ochrannú netkanú geotextíliu. Samotná voda do bloku vniká tlakovo, presakuje cez geotextíliu. Tá zabraňuje zaneseniu vnútra bloku okolitou zeminou.

 

 

Výhody blokov Drenblok DB 20

 

  • nepotrebujú žiaden obsyp štrkom
  • odľahčujú svah vďaka svojej minimálnej hmotnosti
  • ľahká prenosnosť
  • rýchla montáž v ťažkom teréne

 


 

Osadenie Drenblokov

Bloky sa do ohrozeného terénu osádzajú prednostne už v období sucha v letnom období, kedy je terén stabilnejší. Osádzajú sa ručne do vykopaných drážok. Bloky sa dodávajú na miesto montáže do ohrozeného územia už predpripravené.

Viac o vsakovacích blokoch TU

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík