POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ

NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY

VIAC O ŽIADOSTI >
KOMPLETNÉ RIEŠENIAVSAKOVACIE SYSTÉMYVIAC INFORMÁCIÍ >
NÁDRŽE NA VODUDAŽĎOVÉ ZÁSOBNÍKYVIAC INFORMÁCIÍ >
ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMYMETEOSET
PREČERPÁVACIE NÁDRŽERETENČNÉ NÁDRŽEVIAC INFORMÁCIÍ >

Výroba zariadení na VSAKOVANIE a hospodárenie s dažďovou vodou.

DRENBLOK

DB

 

NAMI DODÁVANÉ

 

DAŽĎOVÉ

SYSTÉMY

DUÁLNE ZÁSOBOVANIE VODOU

Drenblok DB – systém na vsakovanie dažďovej vody

 

Je to patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme.

 

Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody , na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.

Vsakovanie

Dažďovej vody

Ako hlavný predmet stavebných dodávok sa špecializujeme na systémy určené pre vsakovanie. Tieto systémy možno popísať ako systémy pre zadržiavanie a kontrolované vypúšťanie dažďovej vody do podložia.

Využitie

Čistenie & Filtrácia

Vsakovacie systémy dopĺňame ešte ďalšou oblasťou dodávok – systémami určenými na využívanie dažďovej vody a systémami na čistenie a filtráciu dažďových vôd od mechanických, organických a rozpustných nečistôt. Takto potom vytvoríme celý systém na odvodnenie spevnených plôch a striech do podložia.

GARANCIA KVALITY

Naším zákazníkom preto dnes vieme ponúknuť spoľahlivosť a garantovanú kvalitu – a to všetko za rozumnú cenu. Na základe praktických skúseností sme si museli vyvinúť vlastné výrobky, ktoré sme si sami museli zainvestovať a vyvinúť – bez akéhokoľvek príspevku štátu a EU, výhradne z vlastných zdrojov. Uvedené výrobky sú aj predmetom právnej ochrany, čím vieme preukázať novosť a originálnosť našich výrobkov. O tieto výrobky je aj záujme zo zahraničia.

PONÚKAME VÁM PRODUKTY

VSAKOVACIE BLOKY

Dodávame stavebným firmám naše výrobky – vsakovacie bloky DRENBLOK.

ZÁSOBNÍKY DAŽĎOVEJ VODY

Voda zo strechy sa pred vstupom do zásobníka filtruje od mechanických nečistôt.

FILTRE A ŠACHTY

Dodávame filtračno-sedimentačné šachty, filtračné prepážky do betónovej šachty…

RETENCIA

Retenčné nádrže sa používajú v lokalitách, kde z rôznych príčin nie je možné využiť vsakovanie.

DOPLNKOVÝ SORTIMENT
ORL, PP fólie, geotextílie, sieťky do dažďových žľabov, drenážne komponenty, predsadené filtre , filtračno/usadzovacie šachty, cestné vpusty, betónové žľaby…
0

Košík