Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť získania finančného príspevku pri hospodárení s dažďovou vodou na území mesta Bratislava. Vsakovanie dažďovej vody je nie len ekologické, ale aj ekonomicky zaujímavé. Investor môže vsakovacím systémom Drenblok® získať hneď dvakrát:

1. Získať úspory na poplatkov za dažďové vody, za ktoré by inak pri ich kanalizovaní platil.
2. Možnosť získať finančný príspevok na vsakovací systém pri je ho zabudovaní na svojom pozemku.

CITAJTE VIAC

KOMPLETNÉ RIEŠENIAVSAKOVACIE SYSTÉMYVIAC INFORMÁCIÍ >
NÁDRŽE NA VODUDAŽĎOVÉ ZÁSOBNÍKYVIAC INFORMÁCIÍ >
ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMYMETEOSET
PREČERPÁVACIE NÁDRŽERETENČNÉ NÁDRŽEVIAC INFORMÁCIÍ >

Výroba zariadení na VSAKOVANIE a hospodárenie s dažďovou vodou.

DRENBLOK

 

NAMI DODÁVANÉ

 

DAŽĎOVÉ

SYSTÉMY

DUÁLNE ZÁSOBOVANIE VODOU

Drenblok – systém na vsakovanie dažďovej vody

 

Je to patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme.

 

Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody , na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.

Vsakovanie

Dažďovej vody

Ako hlavný predmet stavebných dodávok sa špecializujeme na systémy určené pre vsakovanie. Tieto systémy možno popísať ako systémy pre zadržiavanie a kontrolované vypúšťanie dažďovej vody do podložia.

Využitie

Čistenie & Filtrácia

Vsakovacie systémy dopĺňame ešte ďalšou oblasťou dodávok – systémami určenými na využívanie dažďovej vody a systémami na čistenie a filtráciu dažďových vôd od mechanických , organických a rozpustných nečistôt. Takto potom vytvoríme celý systém na odvodnenie spevnených plôch a striech do podložia.

GARANCIA KVALITY

Naším zákazníkom preto dnes vieme ponúknuť spoľahlivosť a garantovanú kvalitu – a to všetko za rozumnú cenu. Na základe praktických skúseností sme si museli vyvinúť vlastné výrobky, ktoré sme si sami museli zainvestovať a vyvinúť – bez akéhokoľvek príspevku štátu a EU, výhradne z vlastných zdrojov. Uvedené výrobky sú aj predmetom právnej ochrany, čím vieme preukázať novosť a originálnosť našich výrobkov. O tieto výrobky je aj záujme zo zahraničia.

PONÚKAME VÁM PRODUKTY

VSAKOVACIE BLOKY

Dodávame stavebným firmám naše výrobky – vsakovacie bloky DRENBLOK.

ZÁSOBNÍKY DAŽĎOVEJ VODY

Voda zo strechy sa pred vstupom do zásobníka filtruje od mechanických nečistôt.

FILTRE A ŠACHTY

Dodávame filtračno-sedimentačné šachty, filtračné prepážky do betónovej šachty…

RETENCIA

Retenčné nádrže sa používajú v lokalitách, kde z rôznych príčin nie je možné využiť vsakovanie.

DOPLNKOVÝ SORTIMENT
ORL, PP fólie, geotextílie, sieťky do dažďových žľabov, drenážne komponenty, predsadené filtre , filtračno/usadzovacie šachty, cestné vpusty, betónové žľaby…
0

Košík