POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ

NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY

VIAC O ŽIADOSTI >
KOMPLETNÉ RIEŠENIAVSAKOVACIE SYSTÉMYVIAC INFORMÁCIÍ >
NÁDRŽE NA VODUDAŽĎOVÉ ZÁSOBNÍKYVIAC INFORMÁCIÍ >
ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMYMETEOSET
PREČERPÁVACIE NÁDRŽERETENČNÉ NÁDRŽEVIAC INFORMÁCIÍ >

Firma Ekodren s.r.o. je predovšetkým výrobný podnik, ktorý je zameraný na výrobu zariadení na vsakovanie a narábanie s dažďovou vodou. Poskytujeme aj projekčné služby, poradenstvo v oblasti narábania s dažďovými vodami. Pôsobíme zároveň aj ako montážna firma – vykonávame aj montáže nami vyrábaných výrobkov ako aj príslušných dažďových systémov na stavebných akciách. Pôsobíme teda na slovenskom stavebnom trhu ako dodávateľ vlastných výrobkov ako aj poradenstva a projekcie. Ekodren s.r.o. tvorí kolektív odborne skúsených pracovníkov špecializovaných a dlhé roky pracujúcich v odbore dažďových vôd. Úzko sa špecializujeme na oblasť využitia, retencie a vsakovania dažďovej vody – pre obchodné budovy, priemyselné parky, komúny a rodinné domy, kde vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme poskytnúť spoľahlivé a profesionálne služby, rýchle doby dodávok a spoľahlivé garancie funkčnosti nami dodávaných systémov.

ŠPECIALIZOVANÝ TÍM

 

Ekodren s.r.o. tvorí kolektív odborne skúsených pracovníkov špecializovaných a dlhé roky pracujúcich v odbore dažďových vôd. Úzko sa špecializujeme na oblasť využitia, retencie a vsakovania dažďovej vody – pre obchodné budovy, priemyselné parky, komúny a rodinné domy, kde vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme poskytnúť spoľahlivé a profesionálne služby, rýchle doby dodávok a spoľahlivé garancie funkčnosti nami dodávaných systémov.

HLAVNÉ OBLASTI

NÁVH, FILTRÁCIA, VYUŽÍVANIE A VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY

Na slovenskom stavebnom trhu chceme byť trvalo prítomní a byť stavebným partnerom dôveryhodným a stabilným partnerom v oblasti systémov na využívanie a vsakovanie dažďových vôd.
LÍDRI  NA SLOVENSKOM TRHU
V týchto predmetoch podnikania sme boli na slovenskom trhu prvými lídrami – v podstate úplnými priekopníkmi – ešte pod názvom ELWA, Elwablok sme tieto systémy na slovenský stavebný domáci trh od roku 2000 uvádzali a vyše desaťročie (na cca 1 500 stavbách ) náš kolektív ich ako obchodno – realizačná firma aj montoval. Ako firma, ktorej vedenie je osobne často priamo aj v helmách a montérkach vo výkopoch, môžeme kľudne povedať , že na Slovensku máme s týmto predmetom podnikania asi najviac praktických skúseností. Dlhý rad referencií a stovky realizácií spôsobili, že sme si na stavbách osobne overili a optimalizovali všetky technické riešenia a prešli radom prvotných záludností.

KVALITA

 

SPOĽAHLIVOSŤ A GARANCIA

Naším zákazníkom preto dnes vieme ponúknuť spoľahlivosť a garantovanú kvalitu – a to všetko za rozumnú cenu. Na základe praktických skúseností sme si vyvinuli vlastné výrobky, ktoré sme si sami museli zafinancovať a vyvinúť – bez akéhokoľvek príspevku štátu a EU, výhradne z vlastných zdrojov. Uvedené výrobky sú aj predmetom právnej ochrany, čím vieme preukázať novosť a originálnosť našich výrobkov. O tieto výrobky je aj záujme zo zahraničia.

KDE NÁS NÁJDETE

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
DR Unit spol. s r. o., Nová 15, 902 03 Pezinok

PREVÁDZKA KOŠICE:
Popradská 58, 040 11 Košice

NAŠE REFERENCIE

Montáž vsakovacieho systému Ekodren pre rodinné domy, vsakovacie zariadenia pre inžinierske zariadenia ako sú priemyselné paky, nákupné centrá, parkoviská…zásobníky na dažďovú vodu, retenčné nádrže a filtre pre inžinierske stavby, zrážkomerné stanice

RADI VÁM PORADÍME
Naším krédom je garantovať zákazníkovi najlepšie riešenie pri optimálnej cene, stavebným firmám zase  odborne kompetentné služby, pri výhodných dodacích podmienkach…
70

INŽINIERSKE STAVBY

30

RODINNÉ DOMY

VSAKOVANIE

ZÁSOBNÍKY

FILTRÁCIA

ORL - UV CRC

ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMY

0

Košík