DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

VSAK PRE RD - NÁVOD

Vsakovace bloky a moduly EKODREN – DRENBLOK DB – M1, M2, M3, M4, M6

 

Je staticky optimalizované, vysoko zaťažiteľné dažďové vsakovacie zariadenie z polypropylénu (PP), určené pre podpovrchové vsakovanie z dažďovej vody pritekajúcej zo striech RD, striech garáží, či príjazdových komunikácií.

Technologický postup

5 krokov

Vsakovacie bloky a moduly  DRENBLOK DB sú vďaka nízkej hmotnosti blokov ľahko prepraviteľné a manipulovateľné.

 

rozmery blokov :

 

DB20 – 0,6 x 0,6 x 0,2 m
DB40 – 0,6 x 0,6 x 0,4 m
DB60 – 0,6 x 0,6 x 0,6 m

 

hmotnosť:

 

DB20 – 4,2 kg
DB40 – 8,4 kg
DB60 – 12,6 kg

 

Zariadenie je  dodávané aj ako predpripravený modul, pozostávajúci zo spojených a geotextíliou obalených vsakovacích blokov DRENBLOK DB60

 

NázovPočet (ks)Objem (l)Rozmer (m)
DB – M112000,6m x 0,6m x 0,6m
DB – M224000,6m x 1,2m x 0,6m
DB – M336000,6m x 1,8m x 0,6m
DB – M448001,2m x 1,2m x 0,6m
DB – M6612001,2m x 1,8m x 0,6m

Pôdorysné rozmery výkopu sa orientujú podľa rozmeru vyskladaných blokov. Jamu kopeme minimálne o 30cm širšiu z každej strany kvôli manipulácii.

 

Hĺbka výkopu záleží od dosiahnutia úrovne vhodného vsakovacieho podložia a hĺbky prítoku pripájaného potrubia.

 

Dno jamy by mal byť podsypaný min 10cm vrstvou riečneho štrku a vodorovne zarovnaný.

 

Vzdialenosť od domu

 

Bloky DRENBLOK DB správne uložíme a zafixujeme spájacími elementmi tak, aby bol vsakovací priestor celistvý. Spájacie elementy slúžia na spájanie jednotlivých blokov voči sebe tak, aby bol docielený zomknutý, vyrovnaný celok – vsakovací objekt. Ideálna pozícia umiestnenia spojky je v strede jednotlivých hrán bloku – viď. obrázok. Priemerná spotreba spojok na spájanie viacerých blokov je cca 2,5ks/1blok.

 

V prípade, že sa rozhodneme aj na výškové uloženie blokov, bloky sa kvôli zabezpečeniu presnosti tvaru ukladajú na seba a spájajú sa pomocou plastových sťahovacích pások po obvode vsakovacieho objektu. Bloky sa môžu ukladať na seba maximálne do 5 vrstiev, viď obrázok.

 

Hneď ako sa dokončí osadenie blokov, celý vsakovací objekt sa aj zhora prekryje geotextíliou, pričom je treba dať pozor na to, aby geotextília obopínala celý vsakovací priestor, aby sa tak zabránilo budúcemu vniknutiu zeminy do vnútra vsakovacieho priestoru. Pri použití viacerých kusov geotextílie treba dbať na vzájomné prekrytie.

Nezabudnúť na filter lístia (mechanických nečistôt)

 

Pred vstupom vody do vsakovacieho modulu musí byť zabezpečená jej filtrácia kvôli zanášaniu vsaku nečistotami. Buď sa rieši osadením centrálnej filtračno-sedimentačnej  šachty EKODREN FŠ300, FŠ400 pred modulom alebo osadením lapača strešných splavenín EKODREN GAIGER na každý dažďový zvod.

 

2 x do roka vyčistiť listy a usadený prach

 

Bezpečnostný prepad

 

Vsakovací systém musí byť účinne odvetraný, aby vzduch uväznený vo vsakovacom priestore nebránil nátoku vody do priestoru. Toto odvetranie slúži zároveň aj ako bezpečnostný prepad pri preplnení vsaku v prípade silnejších viac ako 10-ročných prívalových dažďov.

 

Vtok zvodu do zeme umiestniť o 10 cm vyššie, ako horný okraj bezpečnostného prepadu

EKODREN - DRENBLOK

Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody, na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenia systému.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023