DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

VSAK PRE RD - NÁVOD

Vsakovanie dažďových vôd

 

Na vsakovanie dažďových vôd zo striech, terás a neznečistených chodníkov

Technologický postup

5 krokov

rozmery:

dvojdielny – 1,2 x 0,6 x 0,6m
štvordielny -1,2 x 1,2 x 0,6m
šesťdielny – 1,6x 1,2 x 0,6m

hmotnosť:

15 – 90 kg

Vdialenosť od domu

Nezabudnúť na filter lístia

Dodávka Ekodren

 

2 x do roka vyčistiť listy a usadený prach

Bezpečnostný prepad

Vtok zvodu do zeme umiestniť o 10 cm vyššie, ako horný okraj bezpečnostného prepadu

EKODREN - DRENBLOK

Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody, na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenia systému.

0

Košík