title

Vsakovanie

0

Prečo recyklovať vodu

Znižovaním množstva použitej vody a jej opätovným využívaním prispievame k ochrane životného prostredia ale zároveň aj šetríme peniaze. V zahraničí sa recyklácia vody považuje za ekologickú a ekonomickú formu ochrany prírody. Na Slovensku však recyklácia vody ešte príliš neprerazila. Sladká voda sa považuje za obnoviteľný zdroj, no…

0

Krajšie mestá vďaka dažďu

Pitná voda nepochádza z tovární a nedokážeme ju vyrobiť umelo. Do našich domácností prúdi z nejakého zdroja, a to povrchového alebo podzemného. Napríklad v Bratislave je skoro 100 % pitnej vody z podzemných zdrojov, zo Žitného ostrova. Naopak východ Slovenska čerpá pitnú vodu z povrchových vôd. Mnohé mestá využívajú…

0

Prívalové dažde

Prívalové dažde sú dažde, ktoré sa vyskytujú s veľkou intenzitou a na krátky čas. Tvorba zrážok závisí od niekoľkých faktorov ako je teplota, atmosférický tlak a vlhkosť. Ako vzniká dážď Dážď nie je nič iné ako súčasť hydrologického cyklu, v ktorom sa zrážajú kvapky vody, ktoré boli…

0

Stav pôdnej vlahy a sucha

Začínajúce sucho je aktuálne na 17 % územia. Mierne sucho evidujeme ojedinele na strednom Slovensku, a na juhu Podunajskej nížiny.   Deficit pôdnej vlahy do -60 mm je na Podunajskej nížine a Pohroní. Naopak na severovýchode Slovenska je nadbytok vlahy najvyšší +60 mm.   Zásobenie…

0

Zelené – vegetačné strechy

Strechy pokryté zeleňou si budujú svoje stále miesto aj na Slovensku. Ide o inovatívnu a ekologickú formu pokrytia striech, ktorá má množstvo výhod. Výhody zelených striech Zelené strechy majú schopnosť znižovať vplyv teplotných ostrovov v oblastiach s vysokou zastavanosťou.  V letných mesiacoch sa v mestách vďaka betónu a…

0

Kritický nedostatok zrážok

Kritický nedostatok zrážok je najmä na juhozápade Slovenska a Záhorí. Sucho trápi nielen Slovensko, ale taktiež aj okolité štáty. V slovenských podmienkach sa sucho kumuluje od jedného roka k druhému. Zimy sú v posledných rokoch teplejšie a teplejšie.   Počas zimy sa netvorí dostatočná pokrývka…

0

Historické extrémy počasia na Slovensku

V priebehu roka je počasie na Slovensku veľmi  rozmanité. Aj u nás však dochádza niekedy v počasí k extrémom.     Teplotné minimá a maximá Historicky najnižšia nameraná teplota na Slovensku bola vo februári 1929. V obci Vígľaš namerali -41 °C. Najnižšia nameraná teplota v Bratislave…

0

Extrémy počasia vo svete

Počasie má mnoho tvárí. Môže byť pekné, upršané, veterné, slnečné… V počasí však dochádza aj k extrémom, ktoré by na vlastnej koži nechcel nikto zažiť.     Najteplejšie miesta na Zemi Líbya, konkrétne mesto El Azizia je najteplejším miestom na Zemi. Najvyššia nameraná teplota predstavuje…

0

Zeleň z historického hľadiska

Vzťah zelene a ľudského sídla má svoj historický rozmer. V minulosti tvorila zeleň 30%-ný podiel zelene v meste. V časoch, kedy boli sídla obohnané hradbami, nebolo veľa priestoru na zeleň. Zeleň sa vyskytovala najmä v súkromných záhradách, átriá a verejných priestranstvách. Zeleň sa uplatňovala najmä v…

0

Funkcia zelene a jej význam

Zeleň v sebe skrýva estetické hodnoty a predstavuje nenahraditeľnú súčasť mestského prostredia. Životné prostredie si bez zelene už nevieme ani predstaviť. Pestrofarebné stromy a kry s rôzne sfarbenými listami a kvetmi osviežujú životné prostredie. Stromy, kríky, kvety a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej…

0

Košík