title

Vsakovanie

1

Podarilo sa objaviť planétu pokrytú obrovským oceánom

Identifikácia nových malých planét prechádzajúcich blízkymi jasnými hviezdami je hlavným cieľom prebiehajúcej misie NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). TESS, ktorý je v prevádzke od roku 2018, pozoroval 85 % nebeskej sféry, pričom hľadel najmenej ∼27 dní na viac ako 50 doteraz pokrytých sektorov.  …

1

Čína ovplyvnila počasie a vyvolala umelý dážď

Rok 2022 sa niesol v znamení extrémne suchého počasia. Rekordné horúčavy a veľmi vysoké teploty potrápili tento rok nielen Slovensko a Európu. Problémy so zrážkami sa kumulovali už od jarných mesiacov. Nedostatok zrážok však nebol len u nás a na našom kontinente.   Čína sa rozhodla priniesť…

0

Aké doklady budú potrebné k žiadosti na vybavenie dotácie

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a budete obnovovať dom na základe stavebného povolenia:   Prílohy k žiadosti projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie projektové energetické hodnotenie stavby stavebné povolenie fotodokumentácia východiskového stavu domu technický list doklad potvrdzujúci vek…

0

Na čo je možné využiť dotáciu

Využitie dotácie  Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných opatrení:   zateplenie obvodového plášťa zateplenie strešného plášťa výmena otvorových konštrukcií zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým…

0

Plán obnovy rodinných domov 2022

Dotácia na obnovu rodinného domu Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v Pláne obnovy pre domácnosti. Do roku 2026 sa plánuje podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.   Kto bude mať nárok na dotáciu O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného…

0

Vodné hospodárstvo na Slovensku – vodné zdroje

Vodné hospodárstvo, podobne ako energetika, nie je odvetvie samo osebe, ale zabezpečuje vodu pre všetky ostatné sektory a pre celú spoločnosť podľa potrieb. Avšak na rozdiel od energetiky nemá alternatívne zdroje. Vodu už niekoľko rokov považujeme za strategickú surovinu. Okrem zabezpečenia vody má vodné hospodárstvo…

0

Vodné bohatstvo Slovenska

Slovensko je hneď po Rakúsku druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Žitný ostrov predstavuje najväčšiu prirodzenú zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe a dokázal by zásobovať pitnou vodou viac ako 13,5 milióna obyvateľov. Je veľmi dôležité uvedomiť si hodnotu vodného bohatstva, ktoré máme…

0

Povodne spôsobili škody za vyše 6,5 miliónov eur

Povodne spôsobili v druhej polovici roka 2021 na Slovensku škody za vyše 6,5 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia SR predložilo spoločne s Ministerstvom vnútra SR na rokovaní vlády Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2021. V sledovanom období sa vyskytli povodne…

0

Koncepcia vodnej politiky reaguje na výzvy vodného hospodárstva

Po Vodnom pláne Slovenska na roky 2022 až 2027 vláda schválila Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ide o druhý kľúčový dokument v oblasti starostlivosti o vodu, ktorej vypracovanie vyplynulo z programového vyhlásenia vlády.   Materiál je výsledkom 1,5 ročnej práce Ministerstva životného prostredia SR spolu s odborníkmi z dotknutých…

0

Košík