VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODYDAŽĎOVÉ ZÁSOBNÍKYVIAC INFORMÁCIÍ >

PRANIE V DAŽĎOVEJ VODE

Doterajšie vypúšťanie fosfátov do vodných tokov viedlo k nadmernému výskytu rias, ktoré veľmi obmedzujú ryby a ďalšie živočíchy. Fosfor vo forme fosfátov uľahčuje pranie odevov a umývanie riadu, a to najmä v tvrdej vode. Pri jednom vypraní práčka doteraz vypustila do odpadovej vody cca 4 gramy fosforu….

Každé pranie vypustí:

4 gramy

fosforu

FOSFOR Z PRACÍCH PRÁŠKOV

Odstraňovanie fosfátov z vodných zdrojov je podľa Európskeho parlamentu nákladné, navyše nie je vždy možné.

Približne polovica fosforu v jazerách a riekach dnes pochádza z pracích prostriedkov. Čistiarne odpadových vôd nedokážu fosfor zo splaškových vôd odstrániť, nehovoriac už o prípadoch prívalových dažďov, kedy prebytok vody zo spoločnej kanalizácie cez prepadové šachty priamo vyteká do vodných tokov – o čom verejnosť netuší. V riekach a jazerách fosfáty spôsobujú rozvoj rias a siníc – tkz. vodný kvet.

PREČO JE V PRÁŠKOCH FOSFOR

Fosfor sa do pracích práškov pridáva vo forme fosforečnanu sodného a polyfosfátov. Zmäkčuje sa nimi voda (znižuje sa povrchové napätie vody, čím sa textílie stávajú lepšie zmáčateľné.

 

Tvrdá voda nepriaznivo ovplyvňuje pranie. Počas zohrievania tvrdej vody sa tvorí drobnokryštalická zrazenina uhličitanu vápenatého (a horečnatého), ktorá nepriaznivo pôsobí na tkaniny, a tiež sa usadzuje v práčke ako vodný kameň.

Zlepšuje sa pranie (zvyšuje sa emulgovateľnosť nečistôt).

Fosforečnan sodný a polyfosfáty zabraňujú vzniku vápenatých usadenín (zabraňujú vzniku vodného kameňa v práčke).

DAŽĎOVÁ VODA JE VODA PREDURČENÁ PRE PRANIE

Keby voda v práčkach bola mäkká, potreba používať zmäkčovače vody by vlastne zanikla.

Na dedinách v minulosti bolo bežné, že sa zachytávala daždová voda na pranie. Niektorí pamätníci si to ešte dodnes pamätajú. Až do 50-tych rokov 20. stor. sa v domácnostiach na základe dlho overených skúseností (prevažne) pralo v zachytávanej daždovej vode.

Čas, odkedy sa perie v tvrdej vode je relatívne krátky – až so zavedením automatických práčok do domácností sa prikročilo k plošnému praniu v tvrdej vode – a to z dôvodu, že práčka požadovala tlak vody – čo vedel zabezpečiť lacno a pohodlne iba verejný vodovod.

Výrobcovia neudávajú presné zloženie svojich pracích práškov – sú ale informácie, že polyfosfáty doteraz predstavovali až 49% hmotnosti z kupovaného balenia pracieho prášku (ktorý od júna 2013 je nahrádzaný inou chemikáliou).

0

Košík