title

Realizácie – rodinné domy filtre

Dažďové vody privádzané zo striech do vsakovacieho zariadenia je nutné priebežne zbavovať pevných čiastočiek (piesku, prachu, organických častí), ktoré by mohli zanášať vsakovacie zariadenie a tak ho časom znefunkčniť zanesením. Typ filtra je závislý zvoliť podľa veľkosti pripojenej plochy (FŠ300 pre plochy do 350 m2, FŠ400 pre plochy do 500m2…).

Pre možnosť čistenia je nutné kôš filtra mať sprístupnený poklopom -podľa zaťaženosti sa volí nosnosť poklopu triedy A, B, C, D. V prípade odvzdušnenia VZ cez poklop sa používa poklop s odvetraním (dierovaný), kde odvetrávací nástavec je zaústený priamo do predlžovacieho nástavca telesa filtra.

Odvetranie sa ale častejšie realizuje priamo odvetrávacím potrubím nad terén. Tento sa vyvádza do zelenej plochy a na povrchu sa opatruje špeciálnym nástavcom (odvetrávacia hlavica), ktorý chráni VZ pred vniknutím malých zvierat.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023