ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK

UV CRC

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK

Odlučovač ropných látok CRC – INOXfilter do uličnej vpuste je technicky riešený ako valcová nádoba z nehrdzavejúcej ocele, v ktorej je umiestnená filtračná vložka na zachytávanie ropných látok. Jednoduchá konštrukcia umožňuje zabudovanie odlučovača ropných látok priamo do uličnej vpuste UV. Princíp odlučovača CRC je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov v znečistenej odpadovej vode – hrubé nečistoty sa usadzujú na dne sedimentačnej nádoby a voľné ropné látky  plávavajúce na hladine sa zachytávajú pomocou deliacej steny a filtračnej časti s filtračnou penou „Filtren“.

0

Košík