POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ

NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY

VIAC O ŽIADOSTI >
KOMPLETNÉ RIEŠENIAVSAKOVACIE SYSTÉMYVIAC INFORMÁCIÍ >
NÁDRŽE NA VODUDAŽĎOVÉ ZÁSOBNÍKYVIAC INFORMÁCIÍ >
ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMYMETEOSET
PREČERPÁVACIE NÁDRŽERETENČNÉ NÁDRŽEVIAC INFORMÁCIÍ >
NAMI DODÁVANÉ  DAŽĎOVÉ SYSTÉMY EKODREN

HLAVNÉ OBLASTI

VSAKOVANIE

Ako hlavný predmet stavebných dodávok sa špecializujeme na systémy určené pre vsakovanie. Tieto systémy možno popísať ako systémy pre zadržiavanie a kontrolované vypúšťanie dažďovej vody.

VYUŽÍVANIE, ČISTENIE A FILTRÁCIA

Vsakovacie systémy dopĺňame ešte druhou oblasťou dodávok – systémami určenými na využívanie dažďovej vody a systémami na čistenie a filtráciu dažďových vôd od mechanických , organických a rozpustných nečistôt.

V týchto predmetoch podnikania sme boli na slovenskom trhu prvými lídrami – v podstate úplnými priekopníkmi – ešte pod názvom ELWA, Elwablok, sme tieto systémy na slovenský stavebný domáci trh od roku 2000 uvádzali a vyše dvadsaťročie (na cca 1 500 stavbách ) náš kolektív ich ako obchodno – realizačná firma aj montoval. Ako firma, ktorej vedenie je osobne často priamo aj v helmách a montérkach vo výkopoch, môžeme kľudne povedať , že na Slovensku máme s týmto predmetom podnikania asi najviac praktických skúseností. Dlhý rad referencií a stovky realizácií spôsobili, že sme si na stavbách osobne overili a optimalizovali všetky technické riešenia a prešli radom prvotných záludností.
VYKONÁVAME TIETO  PROFESIONÁLNE SLUŽBY
VSAKOVACIE BLOKY

VSAKOVACIE BLOKY

Dodávame stavebným firmám naše výrobky – vsakovacie bloky.
PORADENSKÁ ČINNOSŤ

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Poskytujeme poradenskú a technickú činnosť v oblasti vsakovania a využívania dažďovej vody.
MERANIE KF

MERANIE KF

Meranie kf (koeficientu vsakovania) na stavbách.
VÝPOČTY, NÁVRHY, POSUDKY

VÝPOČTY, NÁVRHY, POSUDKY

Dimenzovanie vsakovacích systémov (výpočty), vhodný spôsob použitia, posudky a vyjadrenia k realizácii.
PROJEKTOVANIE ZARIADENÍ

PROJEKTOVANIE ZARIADENÍ

Projektovanie vsakovacích zariadení.
PROJEKTOVANIE SYSTÉMOV

PROJEKTOVANIE SYSTÉMOV

Projektovanie systémov na využívanie dažďových vôd, úprava jestvujúcich projektov rozvodov vody.
DODÁVKY KOMPONENTOV

DODÁVKY KOMPONENTOV

Dodávky komponentov vsakovacích systémov, dodávky systémov na využívanie dažďových vôd.
MONTÁŽE ZARIADENÍ

MONTÁŽE ZARIADENÍ

Montáž zariadení na vsakovanie a kontrolované vypúšťanie dažďových vôd.
CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

Certifikácia nových a jestvujúcich vsakovacích zariadení.
MERACIE ZARIADENIA

MERACIE ZARIADENIA

Dodávka meteorologických a meracích zariadení pre obce a priemyselné parky.
ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

Regenerácia, čistenie a údržba vsakovacích zariadení.
USADZOVACIE FILTRE

USADZOVACIE FILTRE

Dodávka a montáž usadzovacích filtrov.
DOPLNKOVÝ  SORTIMENT
ORL, PP fólie, geotextílie, sieťky do dažďových žľabov, drenážne komponenty, predsadené filtre, filtračno/usadzovacie šachty, cestné vpusty, betónové žľaby…
0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023