title

Author: monika

0

Čistá voda nie je privilégium ale právo

Voda je jeden z najdôležitejších zdrojov života na Zemi. Je taká vzácna, že sa vo vojnových konfliktoch využíva ako zbraň. Ako? Útokom na vodné zdroje, čo spôsobí, že ľudia k nej nemajú prístup. Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom…

0

Plán budovania retenčných jazierok v TTSK

Trnavský samosprávny kraj plánuje budovať retenčné jazierka na zadržiavanie dažďovej vody Zadržiavanie vody v krajine výrazne prispieva k zlepšeniu klimatických podmienok a k zabráneniu prehrievania zemského povrchu.   Vrátiť vodu do prírody v mieste, kde spadla a udržať ju tam čo najdlhšiu dobu, je neľahká úloha. Alternatívou zadržiavania dažďovej vody…

0

Ako vzniká „prírodné puzzle“ na soľných pláňach

Štruktúry pripomínajúce včelie plásty na soľných poliach Charakteristické štruktúry pripomínajúce včelie plásty, ktoré pokrývajú soľné pláne V Južnej a Severnej Amerike pokrývajú soľné pláne charakteristické štruktúry, pripomínajúce včelie plásty, ktoré fascinujú turistov a inšpirovali aj mnohých tvorcov sci-fi filmov. Vedcom sa konečne podarilo odhaliť mechanizmus,…

0

Zrážkové vody

Zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale z plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú kanalizačnou…

0

Ceny vodného a stočného v roku 2023

Koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku Na Slovensku pôsobí 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú zásobovanie pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzajú a čistia odpadovú vodu verejnou kanalizáciou pre 90 % obyvateľov. ÚRSO (úrad pre reguláciu sieťových odvetví) začiatkom roka informoval, že do konca vlaňajška…

0

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 6. – VODNÉ PLOCHY

VODNÁ PLOCHA A VODOPÁD Vodná plocha je zásobárňou vody, osviežovačom vzduchu ale tiež biotopom pre rôzne vodné živočíchy. Ich situovanie je vhodné skôr do väčších areálov, ale samotné vodopády sú pozitívnym prvkom i do menších priestorov. Dno vodnej plochy by malo byť ílovité, a vodopád…

0

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 5. – DOPLNENIE ZÁSOB PODZEMNEJ VODY

VSAKOVAČKY Vplyvom klimatických zmien je nevyhnutné zadržiavať vodu všetkými možnými spôsobmi. Terénne úpravy umožňujú sústrediť vodu do konkrétnej polohy. Vďaka vsakovačkám je možné vodu zadržiavať a pozvoľne uvoľňovať do terénu. Pred osadením vsakovačky je potrebné vypracovať hydrogeologický posudok. Veľkosť vsakovačky závisí od úhrnu zrážok a od…

0

Košík