title

Author: monika

0

4 ročné obdobia môžu byť čoskoro minulosťou

Klimatická kríza ovplyvňuje našu budúcnosť viac, ako by sme si mohli myslieť. Klimatické zmeny to nie je len topenie ľadovcov, ktoré sú od nás vzdialené tisícky kilometrov, ale aj citeľné zmeny počasia na našom území. Zmeny počasia sa môžu prejaviť v našom každodennom živote už…

0

Zachytávanie dažďovej vody v mestách a obciach

Nerovnomerný zrážkový režim Intenzívne prívalové dažde a dlhé obdobia sucha podnecujú k diskusii o opatreniach, ktoré podporia zachytávania zrážkovej vody v mestách a obciach. Zachytená voda môže nájsť rôzne využitie a v dlhodobom horizonte znížiť náklady samospráv a to napríklad nahradením vody používanej na zavlažovanie,…

0

Kde všade hrozia povodne

Miesta s najväčším rizikom povodní Európska komisia do prehľadu zaradila 14 000 lokalít v štátoch EÚ, vrátane Slovenska. Mapa lokalít s vysokým povodňovým rizikom Európska komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry na zvýšenie informovanosti o povodňových rizikách sprístupnila novú mapu lokalít s vysokým povodňovým rizikom,…

0

Filtrácia morskej vody

Stane sa filtrácia morskej vody riešením v boji proti nedostatku pitnej vody? Morská voda pokrýva viac ako 70 % zemského povrchu a predstavuje viac ako 95 % planetárneho vodstva. Nie je možné ju piť, takže skoro 790 miliónov ľudí nemá prístup k čistej pitnej vode….

0

Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

  Výzva na podávanie žiadostí v roku 2023   Cieľom poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zmenšovania negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta.    Kto môže…

0

Odkiaľ sa vzala voda

Voda tvorí súčasť nášho každodenného života. Bez vody by na Zemi nemohol existovať život. Voda je veľmi zaujímavou zlúčeninou dvoch prvkov, vodíka H a kyslíka O. Vodík tu bol od samotného vzniku vesmíru, hneď od Veľkého tresku. Vodík je teda taký starý ako vesmír. Kyslík…

0

Užitočné rady, ako šetriť vodou

Pitná voda už v dnešnej dobe ani zďaleka nie je samozrejmosťou. Na Slovensku síce zatiaľ máme to šťastie, že k nej máme v podstate neobmedzený prístup, no v mnohých krajinách je voda doslova na prídel. Z dôvodu rastu populácie, globálneho otepľovania a obrovských súch, ktoré sužujú…

0

Svet žije na ekologický dlh

Druhý august tohoto roku bol dňom Earth Overshoot day. Dňom, kedy sme celosvetovo vyčerpali všetky obnoviteľné zdroje našej planéty, ktoré nám mali vydržať po celý rok 2023. Medzinárodná výskumná organizácia Global Footprint Network upozorňuje na kritickosť situácie. Predstavuje príklady, ako túto kritickú situáciu môžeme zmierniť….

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023