DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY

Najnovšie predpisy EÚ predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať priamo na svojom pozemku vsakovaním. Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku alebo do kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž. Pri správnom vyčistení dažďových vôd – mechanickými filtrami, je možné dažďovú vodu vsakovať. Na Slovensku je možné vsakovať dažďovú vodu dokonca už aj z parkovísk – za predpokladu garantovaného vyčistenia dažďových vôd lapačmi oleja a ropných látok.

Využiteľnosť objemu

96%

Hmotnosť blokov iba

15 kg

Firma Ekodren s.r.o. ponúka riešenia, ktoré majú pre stavebníka jednoznačné hospodárske a ekonomické výhody. Okrem prípadného využívania zadržanej dažďovej vody, vsakovací systém Drenblok DB zaujme najmä svojou jednoduchosťou, univerzálnosťou použitia, rýchlosťou montáže a výhodnou cenou.

Výrobok odpovedá prísnym tovarovým predpisom RAL pre kategóriu výrobkov „ Dažďové systémy“. Ľahké, vysoko pevné, rýchlo namontovateľné, zaťaženiu nákladných áut odolné DRENBLOKY DB dokážu akumulovať priamo na mieste akékoľvek množstvá dažďovej vody a potom ju pozvoľne vsakovať. Únosnosť blokov umožňuje inštalovať systém aj pod parkoviská.

Vzhľadom na ľahkosť blokov – iba 12 kg a 96 % využiteľnosť objemu a rýchlu montáž, si DRENBLOKY DB rýchlo našli cestu na mnohé stavby Európy. Výrobky dokladujú univerzálnu možnosť použitia tejto novinky v Európe a už na stavbách na Slovensku.

 

DRENBLOK DB je patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme. Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody, na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.

Systém sa osadzuje od objektu v min. vzdialenosti rovnej 1,5 násobku hĺbky základov. V prípade podpivničených objektov sa osadzuje v min. vzdialenosti 6 metrov od objektu. Miesto osadenia treba vždy prekonzultovať s geológom. Predpokladom použitia je schopnosť okolitej zeminy vsiaknuť dažďovú vodu. ( kf je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/s).

 

Pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia vsakovacieho systému DRENBLOK DB, napojenia na dažďové zvody, predsadenia filtra, osadenia poistného prepadu (obsahuje aj integrovanú mriežku proti vniknutiu drobných zvierat) a zahrnutia zeminou. Hĺbka uloženia : min.40 cm (bez dopravného zaťaženia) , alebo 80 cm (s dopravným zaťažením).

Rýchla a ľahká montáž, montážne chyby takmer vylúčené.

Trvanlivosť, recyklovateľnosť a neškodnosť pre ŽP (materiál čistý polypropylén)
Garantovanú únosnosť 10 ton/m2 čo umožňuje pojazd aj nákladnými vozidlami
Oproti iným systémom podstatne nižšie náklady na výkop a odvoz zeminy

DRENBLOK

DRENBLOK DB je patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme. Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody , na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.

Systém DRENBLOK DB je flexibilne použiteľný pre všetky oblasti stavebníctva – pre rodinné domy (potreba 4 až 12 blokov), pre priemysel (30 až 3000 blokov).

Odporúčame vsakovacie bloky

Kompletné pripravené riešenia pre domácnosti

0

Košík