title

Inžinierske stavby – filtre

Filtre sú bezpodmienečne nutné pre zachytenie všetkých pevných splavenín a plávajúcich látok z dažďových vôd splavovaných z pripojených plôch. Tie môžu spôsobovať neželané zanášanie vsakovacích a retenčných nádrží.

Správne navrhnuté a osadené filtre zabezpečujú bezúdržbovosť vsakovacích zariadení.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023