POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ

NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY

VIAC O ŽIADOSTI >
KOMPLETNÉ RIEŠENIAVSAKOVACIE SYSTÉMYVIAC INFORMÁCIÍ >
NÁDRŽE NA VODUDAŽĎOVÉ ZÁSOBNÍKYVIAC INFORMÁCIÍ >
ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMYMETEOSET
PREČERPÁVACIE NÁDRŽERETENČNÉ NÁDRŽEVIAC INFORMÁCIÍ >

Dobrý deň,    

pozývame Vás na odborný EKODREN webinár.    

Téma: Vsakovanie a filtrácia dažďovej vody:   

– Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy.

– Nová verzia výpočtového programu EKODREN (jún 2023), s možnosťou zadania odtoku do vsakovacieho vrtu Q.

– Výber spôsobu filtrácie pre dažďové vody zo strechy.

Najbližší webinár bude zameraný na aplikáciu vsakovacích systémov, podľa usmernení Ministerstva životného prostredia, o vodách z povrchového odtoku, ktoré boli vydané ako operatívne pokyny pre okresné úrady (platné od 11/2021).
Zároveň si predstavíme prácu s novou verziou výpočtového programu EKODREN (jún 2023), ktorá umožňuje, okrem klasického spôsobu vsakovania, aj zadávanie odtoku do vsakovacieho vrtu.
Výpočtový program tak umožňuje nové kombinácie rôznych spôsobov vsakovania.
Záver webinára bude zameraný na odporúčania pri výbere filtrácie dažďových vôd zo striech.

Dátum: 8.6.2023 (štvrtok)    

Čas: 10:00 hod    

 

Môžete kontaktovať aj priamo nášho kolegu

Ing. Maršalko Martin 0918 55 66 55, marsalko@ekodren.sk

Zaujímavosti môžete sledovať aj na našom facebooku EKODREN: https://www.facebook.com/Ekodren-642821555782440

0

Košík