title

Inžinierske stavby – vsaky

Vsakovacie zariadenia pre inžinierske zariadenia – priemyselné parky, nákupné centrá, parkoviská… sú často značných rozmerov úmerných pripojeným plochám, ktoré často zberajú dažďovú vodu aj z 10.000 metrov štvorcových. Množstvo pritekajúcej vody je preto značné a musí sa účinne absorbovať vo vsakovacom zariadení pod zemou.

Vsakovacie zariadenia sa na povrchu následne nijako neprejavujú – ich povrch býva prevažne investormi využitý čo najviac – ako parkoviská, alebo manipulačné, či skladovacie plochy.

Keďže často investor využíva posledné metre štvorcové, realizovali sme aj vsakovanie priamo pod plochami výrobných hál.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023