title

Inžinierske stavby – retenčné nádrže

Prezentácia realizovaných retenčných objektov, vytvorených zo vsakovacieho systému DRENBLOK DB obaleného v trojplášti (geotextília, PP fólia, geotextília)

Jedná sa o veľké priemyselné objekty, kde sa vytvára potrebný retenčný objem na veľké pripojené plochy a strechy a nie je možné dažďové vody vpúšťať vsakovaním priamo do podložia.

Zväčša sa jedná o nepriaznivú geológiu, presadavé spraše, nepriepustné íly…

Takto vytvorený retenčný objekt je vo výtoku regulovaný prietočným množstvom vody v l/s a následne vypúšťaný do kanalizácie alebo recipientu v zmysle povolenia príslušných úradov.

0

Košík