VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODYDAŽĎOVÉ ZÁSOBNÍKYVIAC INFORMÁCIÍ >

VYUŽITIE ĎAŽĎOVÝCH ZÁSOBNÍKOV

Od roku 1990 sa cena vody na Slovensku zvýšila 40 násobne. Položka za vodné a stočné v domácom rozpočte je vo finančnom vyjadrení, ale relatívne stále väčšia. V EÚ je cena vody v priemere stále ešte asi 5 x vyššia ako u nás. V blízkej perspektíve sa očakáva ďalší rast ceny vody a približovanie sa Európe aj v tejto oblasti.

Cena vody vzrástla od roku 1990

4000%

Cena vody v Európe oproti Slovensku

500%

Priemernú celoročnú potrebu vody domácnosti dokáže 4 – člennej rodine zabezpečiť strecha o ploche asi 160 m2, samozrejme za predpokladu, že dažďová voda by bola aj pitná. Tá je však len úžitková, ale aj tak, bez veľkých úprav, vie nahradiť až 60% spotreby vody rodinného domu.

Pre úžitkové účely každému členovi domácnosti postačuje strecha o ploche 25 m2 a objem dažďového zásobníka 1 m3.

 

Príslušná konfigurácia, vynásobená počtom osôb vie zabezpečiť ročnú potrebu úžitkovej vody na 90%.

Predimenzovanie zásobníka je síce možné, zvýši istotu zásobovania dažďovou vodou takmer na 100%, ale vložené investičné náklady už nie sú úmerné prínosu.

 

Správne nadimenzovaný zásobník zabezpečí zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou na 3 – týždne.

Voda zo strechy sa pred vstupom do zásobníka Ekodren filtruje od mechanických nečistôt a potom sa skladuje v zásobníku. Voda je tu bez pohybu, takže pevné častice pomaly klesnú na dno. Voda je uskladnená v zásobníku v naprostej tme, pri teplote cca 9°C. Tma a nízka teplota zabezpečujú minimálnu biologickú aktivitu.

 

Navyše na sedimentoch žijúce užitočné mikroorganizmy zbavia vodu aj o to málo organických živín, ktoré dažďová voda do zásobníku prinesie. Do domácnosti dodávaná voda je kryštálovo čistá. Dažďovú vodu do domu dodáva centrála Ekodren, ktorá v suchom období automaticky prepína na zásobovanie pitnou vodou.

Využívanie dažďovej vody je v mnohých prípadoch oveľa výhodnejšie, ako pitnej vody.

 

Okrem toho, čo je veľmi cenné, domácnosť získa istotu , že v prípade výpadku dodávky pitnej vody sa chod domácnosti nenaruší – naďalej funguje WC, perie sa v práčke, polieva sa záhrada.

DUÁLNE ZÁSOBOVANIE VODOU

Aká je voda cenná, si uvedomíme len pri jej výpadku. Stáva sa, že istý čas netečie teplá voda. Je to už problém.

 

Čo sa však stane, ak v domácnosti netečie ani pitná, ani úžitková voda? Okamžite sa zistí, že sa nedá splachovať WC. Tento problém však pri dažďových systémoch si nikto nevšimne – systém na využívanie dažďovej vody naďalej spoľahlivo zásobuje splachovače WC vodou.

 

Aj keď domácnosť nemá pitnú vodu, zariadenie zabezpečuje, aj ďalšie základné funkcie v rodinnom dome: WC splachuje, polieva sa záhrada a trávnik, perie sa prádlo, umývajú podlahy, dopúšťa sa kúrenársky systém. Dažďové systémy Ekodren pomáhajú získať nezávislosť, istotu a vyššiu kvalitu života.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023