DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM
VSAKOVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD ZO STRIECH A SPEVNENÝCH PLÔCH PRIEMYSELNÝCH BUDOV

Majitelia priemyselných alebo administratívnych budov stoja často pred problémom, čo s dažďovými vodami odvádzanými z pevných plôch – striech a parkovísk.

VSAKOVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

VSAKOVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Miestne plošné vsakovanie môže výhodne nahradiť doterajšie odkanalizovanie
TEÓRIA VSAKOVANIA

TEÓRIA VSAKOVANIA

Dažďové zvody odvádzajú vodu do podzemného vsakovacieho priestoru
KOEFICIENT VSAKOVANIA

KOEFICIENT VSAKOVANIA

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie. Pokusná jama musí byť vyhĺbená

do predpokladanej hĺbky osadenia vsakovacích blokov.

VSAKOVANIE PRE RD

VSAKOVANIE PRE RD

Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho domu
VSAK PRE RD - NÁVOD

VSAK PRE RD - NÁVOD

Návod na vsakovanie dažďových vôd zo striech, terás a chodníkov
DRENBLOK - VSAKOVACÍ BLOK

DRENBLOK - VSAKOVACÍ BLOK

Patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie
VSAKOVANIE Z ČISTIČKY OV

VSAKOVANIE Z ČISTIČKY OV

Prídavný systém k plnobiologickým domovým čističkám pre vsakovanie
VSAK Z TEPELNÝCH ČERPADIEL

VSAK Z TEPELNÝCH ČERPADIEL

Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda
DRENBLOK  – PLYNULÉ A PRIRODZENÉ VSAKOVANIE

Systém založený na komorovom princípe

PRIEMERNÉ ZRÁŽKOVÉ ÚHRNY

Každoročne na územie Slovenska dopadne veľké množstvo zrážok. Ich množstvo závisí hlavne od lokality a nadmorskej výšky a samozrejme závisí od roka. Niekedy naprší o niečo menej, niekedy o niečo viac.

JUŽNÉ SLOVENSKO

75%

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

55%

SEVERNÉ SLOVENSKO

95%
720 mm

PRIEMERNÝ ROČNÝ ÚHRN

Každá lokalita má iné priemerné mesačné úhrny.

63,7 mm

MESAČNÝ ÚHRN ZRÁŽOK 

Počet zrážok spadnutých na 100 m2 plochu napr. strechu.

VYRIEŠIME KAŽDÉ VSAKOVANIE

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023