PREČERPÁVACIE NÁDRŽERETENČNÉ NÁDRŽE

Retenčné (prečerpávacie) nádrže sa používajú v lokalitách, kde z rôznych príčin nie je možné využiť vsakovanie.

Retenčné nádrže sa v takom prípade musia zhotovovať až na dvojnásobný objem ako rovnako účinné vsakovacie zariadenie. Zväčšenie objemu je o objem vody, ktorá sa počas doby trvania dažďa nemôže dostať do podložia.

Hydroizolačná fólia je určená predovšetkým k izoláciám pozemných a podzemných stavieb proti tlakovej a presakujúcej vode. Fóliu je možné ďalej použiť pre vkladanie do stenových konštrukcií k zabráneniu prieniku vody v kvapalnom skupenstve z jednej časti steny do inej.

Cenou sa plastové retenčné nádrže vyrovnávajú cene betónových nádrží.

Použitie RN je ale zvlášť bezkonkurenčné v prípade vysokej hladiny spodných vôd, kedy je problém  nízka stavebná výška, ktorú znižuje v prípade betónových nádrží znižuje technická hrúbka stropu a podstavy . Z dôvodu, že hrúbka stien plastových nádrží je do 5 mm nie je problém zložiť iba  10 cm, 20cm či 30 cm vysoké retenčné nádrže . A to bez potreby projektu šalungu, armovania či akýchkoľvek statických prepočtov.

Nepoškodenosť a teda tesnosť  1,5 mm hrubej PP fólie sa zabezpečuje jejchránením zvonka aj zvnútra jej chránením 1,5 mm hrubou netkanou geotextíliou . Tesnosť sa zisťuje elektroiskrovou skúškou, po ktorej sa vyhotovuje atest.

V retenčných nádržiach sa po odovzdaní zhromažďuje prefiltrovaná dažďová voda, ktorá gravitačne, alebo prečerpávaním  je následne prepúšťaná do recipientu (vodného toku, alebo verejnej kanalizácie).

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023