FILTRAČNO - SEDIMENTAČNÉ & USADZOVACIE ŠACHTYFILTRE A LAPAČE VIAC INFORMÁCIÍ >

VSAKOVANIE - FILTRE, ŠACHTY, LAPAČE

Pri celoročnom splavovaní, kedy sa za rok z plochy 1m² strechy spláchne 65O litrov a aj viac dažďovej vody, môžu sa do vsakovacích zariadení, alebo do dažďového zásobníkov dostávať významnejšie a opticky poznateľné množstvá splavených nečistôt.

 

Odlišným a už technicky závažnejším prípadom sú spevnené plochy (parkoviská, dvory, chodníky a cesty) na úrovni terénu, kde svojou činnosťou už zasahujú aj ľudia. Tu je situácia zložitejšia – na dvoroch, parkoviskách a cestách môže byť aktívnou činnosťou ľudí prítomných viac nečistôt.

Filtračno-sedimentačná šachta FŠ300

Filtračno-sedimentačná šachta FŠ400

Filtračno-sedimentačná šachta FŠ600

Filtračná prepážka do betónovej šachty DN1000

EKODREN – Lapač strešných splavenín – Geiger

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023