title

BLOG

Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

  Výzva na podávanie žiadostí v roku 2023   Cieľom poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zmenšovania negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta.    Kto môže...

Odkiaľ sa vzala voda

Voda tvorí súčasť nášho každodenného života. Bez vody by na Zemi nemohol existovať život. Voda je veľmi zaujímavou zlúčeninou dvoch prvkov, vodíka H a kyslíka O. Vodík tu bol od samotného vzniku vesmíru, hneď od Veľkého tresku. Vodík je teda taký starý ako vesmír. Kyslík...

Ako prispieva špongiové mesto k lepšiemu hospodáreniu s vodou

Silné zrážky a s nimi súvisiace povodne sú oveľa častejšie ako v minulosti. Zmierniť povodne a vrátiť vodu späť do kolobehu chcú mestá tak, že zrážky pohltia ako špongia. Zrážková voda sa dostáva do zeme, kde sa prirodzene prefiltruje. Vďaka vrtom do pôdy sa mestá...

Užitočné rady, ako šetriť vodou

Pitná voda už v dnešnej dobe ani zďaleka nie je samozrejmosťou. Na Slovensku síce zatiaľ máme to šťastie, že k nej máme v podstate neobmedzený prístup, no v mnohých krajinách je voda doslova na prídel. Z dôvodu rastu populácie, globálneho otepľovania a obrovských súch, ktoré sužujú...

Svet žije na ekologický dlh

Druhý august tohoto roku bol dňom Earth Overshoot day. Dňom, kedy sme celosvetovo vyčerpali všetky obnoviteľné zdroje našej planéty, ktoré nám mali vydržať po celý rok 2023. Medzinárodná výskumná organizácia Global Footprint Network upozorňuje na kritickosť situácie. Predstavuje príklady, ako túto kritickú situáciu môžeme zmierniť....

V Košickom kraji pracujú dobrovoľníci v letných mesiacoch na tvorbe dažďových záhrad

Košický samosprávny kraj už štyri roky realizuje aj prostredníctvom aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja Program obnovy krajiny . Predchádzanie odvodňovania krajiny Dobrovoľníci sa vo všetkých regiónoch Košického kraja podieľali na tvorbe už vyše 200 dažďových záhrad bez nároku na honorár. Na vytvorení jednej dažďovej záhrady...

Aqua Planterra

Aqua Planterra sa nachádza v Severnej nádrži na Fly Ranch a je ľahko prístupná z cesty vedúcej pozdĺž východu od vody. Stĺpy je vidieť zo všetkých strán a lákajú návštevníkov, aby sa k nim dostali cez sériu drevených chodníkov. Z nádrže sa vynárajú hlinené stĺpy, zahalené...

Liquid tree čistička vzduchu na báze rias

Liquid tree čistička vzduchu na báze rias vyvinutá Lovely Professional University a Indian Institute of Science and Education and Research (IISER) je schopná neutralizovať 98 percent škodlivých plynov a zvýšiť množstvo kyslíka vo vzduchu. Výsadba stromov v lesoch je bežne používanou stratégiou spoločností a vlád...

Ewicon – alternatívna výroba energie

V rámci výskumu v oblasti alternatívnej výroby energie bol v Holandsku navrhnutý prototyp EWICON (Electrostatic Wind energy Convertor). Technológiu vyvinula fakulta EWI (Fakulta elektrotechniky, matematiky a informatiky) v spolupráci s Wageningenskou univerzitou a výskumným centrom a komerčnými stranami ako súčasť vládneho programu pre ekonomiku, ekológiu...

Účinnosť BIOSKINU počas horúcich letných dní

Účinnosť BIOSKINu preukázaná v experimentoch pre extrémne horúce dni Simulácie boli spustené na scenároch, ktoré zahŕňali extrémne horúce dni a použitie systému BIOSKIN: konkrétne obloženie dvadsiateho piateho poschodia výškovej budovy neglazovanými rúrami. Výsledky ukázali, že povrchová teplota bola o 10 °C nižšia ako vonkajšia teplota,...

Fasádny systém na chladenie mestských tepelných ostrovov

Výraz „extrémne horúci deň“ označuje deň, v ktorom je teplota 35 °C alebo vyššia. Táto fráza sa stala štandardnou v lete, ale v skutočnosti sa začala používať v roku 2007, keď ju definovala Japonská meteorologická agentúra. Hoci sa teplota v dôsledku globálneho otepľovania za posledných...

Mestské tepelné ostrovy

Mestský tepelný ostrov je metropolitná oblasť, ktorá je výrazne teplejšia ako okolité vidiecke oblasti. Teplotný rozdiel je zvyčajne väčší v noci ako cez deň a najzreteľnejší je pri slabom vetre. Jednou z hlavných príčin mestského tepelného ostrova je skutočnosť, že v mestských oblastiach je málo...

Vytváranie pitnej vody zo vzduchu

Patentovaná technológia Watergen vytvára vysokokvalitnú pitnú vodu zo vzduchu pre ľudí na celom svete. Pitná voda zo vzduchu Výroba pitnej vody z vlhkosti vo vzduchu je jedným z najdôležitejších a inovatívnych riešení extrakcie vody, ktoré sú dnes k dispozícii a ktoré sa používa na riešenie...

Čistá voda nie je privilégium ale právo

Voda je jeden z najdôležitejších zdrojov života na Zemi. Je taká vzácna, že sa vo vojnových konfliktoch využíva ako zbraň. Ako? Útokom na vodné zdroje, čo spôsobí, že ľudia k nej nemajú prístup. Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom...

Plán budovania retenčných jazierok v TTSK

Trnavský samosprávny kraj plánuje budovať retenčné jazierka na zadržiavanie dažďovej vody Zadržiavanie vody v krajine výrazne prispieva k zlepšeniu klimatických podmienok a k zabráneniu prehrievania zemského povrchu.   Vrátiť vodu do prírody v mieste, kde spadla a udržať ju tam čo najdlhšiu dobu, je neľahká úloha. Alternatívou zadržiavania dažďovej vody...

Ako vzniká „prírodné puzzle“ na soľných pláňach

Štruktúry pripomínajúce včelie plásty na soľných poliach Charakteristické štruktúry pripomínajúce včelie plásty, ktoré pokrývajú soľné pláne V Južnej a Severnej Amerike pokrývajú soľné pláne charakteristické štruktúry, pripomínajúce včelie plásty, ktoré fascinujú turistov a inšpirovali aj mnohých tvorcov sci-fi filmov. Vedcom sa konečne podarilo odhaliť mechanizmus,...

Zrážkové vody

Zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale z plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú kanalizačnou...

Ceny vodného a stočného v roku 2023

Koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku Na Slovensku pôsobí 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú zásobovanie pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzajú a čistia odpadovú vodu verejnou kanalizáciou pre 90 % obyvateľov. ÚRSO (úrad pre reguláciu sieťových odvetví) začiatkom roka informoval, že do konca vlaňajška...

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 6. – VODNÉ PLOCHY

VODNÁ PLOCHA A VODOPÁD Vodná plocha je zásobárňou vody, osviežovačom vzduchu ale tiež biotopom pre rôzne vodné živočíchy. Ich situovanie je vhodné skôr do väčších areálov, ale samotné vodopády sú pozitívnym prvkom i do menších priestorov. Dno vodnej plochy by malo byť ílovité, a vodopád...

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 5. – DOPLNENIE ZÁSOB PODZEMNEJ VODY

VSAKOVAČKY Vplyvom klimatických zmien je nevyhnutné zadržiavať vodu všetkými možnými spôsobmi. Terénne úpravy umožňujú sústrediť vodu do konkrétnej polohy. Vďaka vsakovačkám je možné vodu zadržiavať a pozvoľne uvoľňovať do terénu. Pred osadením vsakovačky je potrebné vypracovať hydrogeologický posudok. Veľkosť vsakovačky závisí od úhrnu zrážok a od...

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 4. – ZADRŽIAVANIE VODY V ÚZEMÍ

VODA V SUDOCH A NÁDOBÁCH Voda zo striech nemusí odtekať do kanalizácie, ale je možné ju zadržať a využiť v záhrade ako úžitkovú vodu (polievanie v čase sucha, umývanie do rôznych nádob…) Sudy treba umiestniť pod odkvapy. Potrebné je riešiť bezpečnostný prepad a výpusť v...

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 3. – Samozavlažovací systém

HYDROPÓNIE Hydropónia je pestovanie rastlín v živnom roztoku tak, že rastliny v ňom majú ponorené korene. Hydropónie sú využívané i vo veľkovýrobe (skleníky – pestovanie úžitkových a okrasných rastlín) a v interiéroch kancelárskych či súkromných objektov. Rastliny rastú rýchlejšie a sú menej náchylné na rôzne...

Hospodárenie s vodou – opatrenie 2. – zalievanie, mikrozávlahy

Dlhotrvajúce suchá spôsobujú nedostatok vody aj vo vodných zdrojoch. Vodný zdroj stráca výdatnosť, a preto je potrebné hľadať spôsoby ako doplniť podzemnú vodu napr. vsakovaním, šetrením vody a efektívnym hospodárením s vodou. Vodu je možné v pôde  udržať obmedzením výparu a zamedzením vyčerpávaniu vody zo...

Hospodárenie s vodou – opatrenie 1. – vsakovanie vody do pôdy

Dlhotrvajúce suchá spôsobujú nedostatok vody v pôde i zníženie hladiny podzemnej vody. Ochrana pred suchom znamená zabezpečiť dostatok vody v pôde. ZALIEVANIE Zdrojom vody, vsakovanej do pôdy, môžu byť zrážky alebo iný zdroj vody (studňa, retenčná nádrž, nádoba), z ktorého je voda privedená k miestu...

Zrýchlenie budovania verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV

Vďaka vypracovaným zmenám sa zrýchli budovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Vláda presadzuje intenzívnejšiu a adresnejšiu pomoc v budovaní vodárenskej infraštruktúry, predovšetkým kanalizácií a vodovodov pre menšie obce. Zmenou legislatívy sa podľa dočasne povereného ministra životného prostredia SR Jána Budaja presadilo jednoduchšie...

Dažďové záhrady na zmiernenie zmeny klímy

Za posledné desaťročia sme štruktúru poľnohospodárskej krajiny zmenili natoľko, že krajina nám nielen vysychá, ale stráca sa z nej aj organická hmota, humus i živiny.   V minulosti sa pri spravovaní krajiny považovali mokrade, medze a remízky za prežitok. Tie údajne bráni efektívnejšiemu využívaniu poľnohospodárskej pôdy....

Obnova ozónovej vrstvy

Podľa odborníkov Európskej únie a Organizácie Spojených národov by sa mohla ozónová vrstva v priebehu nasledujúcich 40 rokov  úplne obnoviť! Plány na spomalenie globálneho otepľovania Kontroverzné plány zamerané na spomalenie globálneho otepľovania by však tento proces mohli zvrátiť. K značnému stenčeniu vrstvy ozónu v stratosfére prispeli...

Vodné toky – čistenie prírody od odpadu

Minimalizovanie množstva odpadu Je veľmi potrebné predchádzať vzniku odpadu, využívať obehové hospodárstvo, realizovať „predaj z dvora“ a znižovať spotrebu. Mali by sme kupovať menej vecí a viac podporovať projekty zamerané na recyklovanie.   Problémom množenia odpadu často bývajú nevysporiadané pozemky, kam sa vyváža nelegálny odpad....

Odparovanie vody z rastlín

Viete, prečo sa človek potí? Ochladzovanie má na svedomí vyparovanie. Voda je tvorená z množstva molekúl, ktoré sa neustále zrážajú, vymieňajú si kinetickú energiu. Niekedy sa stane, že sa u jednej molekuly nahromadí také množstvo energie, že dokáže prelomiť svoje väzby s ostatnými molekulami vody....

Studne dnes treba kopať oveľa hlbšie

Studniari upozorňujú, že ak chcú naraziť studňu, musia ísť do čoraz väčších hĺbok. Petrova Lehota leží v údolí, kde sa voda postupne stráca už niekoľko rokov. Kedysi v dedine mávali ľudia studne hlboké osem až deväť metrov. Ľudia, ktorí si postavili domy na kopci, majú...

Pitná voda a Donovaly

Určite ste ani netušili, že oblasť prechádzajúca cez Donovaly až do Banskej Bystrice, je zoskupením krasových prameňov, ktorých voda je pravdepodobne najdôležitejším zdrojom pitnej vody celého veľkého Pohronského skupinového vodovodu. Na piatich miestach tu zo zeme vyteká priemerne 500 až 600 l/s veľmi kvalitnej podzemnej...

Odparovanie vody

Vyparovanie vody zohráva veľmi dôležitú úlohu v ekosystémoch, v ktorých žijeme ale aj v priemyselnom prostredí a v našich domácnostiach. Čo je odparovanie vody Vyparovanie vody je fyzikálny proces, ktorým prechádza voda z tekutého stavu do plynného skupenstva. Na to musí mať naakumulované dostatočné možstvo...

Ako postupovať pri zrušení odberného miesta pre zrážky od BVS a vsakovať dažďové vody na pozemku

Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie, súčiniteľu odtoku a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).   Kategória plochy A – pre...

Tepelné ostrovy v mestách

Mestský tepelný ostrov je mestská zástavba, ktorá vykazuje znateľne vyššie teploty ako jej okolie. Teplotné rozdiely sú väčšie v noci ako cez deň, v zime ako v lete a sú najvýraznejšie pri slabom vetre či bezvetrí. Hlavnou príčinou tepelných ostrovov je prekrytie pôvodnej plochy vegetácie...

Podarilo sa objaviť planétu pokrytú obrovským oceánom

Identifikácia nových malých planét prechádzajúcich blízkymi jasnými hviezdami je hlavným cieľom prebiehajúcej misie NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). TESS, ktorý je v prevádzke od roku 2018, pozoroval 85 % nebeskej sféry, pričom hľadel najmenej ∼27 dní na viac ako 50 doteraz pokrytých sektorov.  ...

Čína ovplyvnila počasie a vyvolala umelý dážď

Rok 2022 sa niesol v znamení extrémne suchého počasia. Rekordné horúčavy a veľmi vysoké teploty potrápili tento rok nielen Slovensko a Európu. Problémy so zrážkami sa kumulovali už od jarných mesiacov. Nedostatok zrážok však nebol len u nás a na našom kontinente.   Čína sa rozhodla priniesť...

Ako a kedy získať dotáciu a dĺžka trvania obnovy RD

Ako môžem získať dotáciu   O dotácie na obnovu domov sa predpokladá veľký záujem. Z vyše 1 mil. domov na Slovensku bude môcť získať dotáciu iba 30 000. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“   Kedy sa spustí program...

Aké doklady budú potrebné k žiadosti na vybavenie dotácie

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a budete obnovovať dom na základe stavebného povolenia:   Prílohy k žiadosti projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie projektové energetické hodnotenie stavby stavebné povolenie fotodokumentácia východiskového stavu domu technický list doklad potvrdzujúci vek...

Na čo je možné využiť dotáciu

Využitie dotácie  Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných opatrení:   zateplenie obvodového plášťa zateplenie strešného plášťa výmena otvorových konštrukcií zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým...

Plán obnovy rodinných domov 2022

Dotácia na obnovu rodinného domu Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v Pláne obnovy pre domácnosti. Do roku 2026 sa plánuje podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.   Kto bude mať nárok na dotáciu O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného...

Vodné hospodárstvo na Slovensku – vodné zdroje

Vodné hospodárstvo, podobne ako energetika, nie je odvetvie samo osebe, ale zabezpečuje vodu pre všetky ostatné sektory a pre celú spoločnosť podľa potrieb. Avšak na rozdiel od energetiky nemá alternatívne zdroje. Vodu už niekoľko rokov považujeme za strategickú surovinu. Okrem zabezpečenia vody má vodné hospodárstvo...

Vodné bohatstvo Slovenska

Slovensko je hneď po Rakúsku druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Žitný ostrov predstavuje najväčšiu prirodzenú zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe a dokázal by zásobovať pitnou vodou viac ako 13,5 milióna obyvateľov. Je veľmi dôležité uvedomiť si hodnotu vodného bohatstva, ktoré máme...

Povodne spôsobili škody za vyše 6,5 miliónov eur

Povodne spôsobili v druhej polovici roka 2021 na Slovensku škody za vyše 6,5 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia SR predložilo spoločne s Ministerstvom vnútra SR na rokovaní vlády Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2021. V sledovanom období sa vyskytli povodne...

Koncepcia vodnej politiky reaguje na výzvy vodného hospodárstva

Po Vodnom pláne Slovenska na roky 2022 až 2027 vláda schválila Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ide o druhý kľúčový dokument v oblasti starostlivosti o vodu, ktorej vypracovanie vyplynulo z programového vyhlásenia vlády.   Materiál je výsledkom 1,5 ročnej práce Ministerstva životného prostredia SR spolu s odborníkmi z dotknutých...

Premena odpadovej vody na pitnú

Budeme meniť odpadovú vodu na pitnú? Podľa viacerých výskumov je premena odpadovej vody na pitnú pri súčasných technológiách bezpečná. Globálne klimatické zmeny a preľudnenosť planéty vedú k nedostatku pitnej vody. Riešením by mohla byť recyklácia odpadovej vody na pitnú. Ľudia však majú obavy z recyklovanej odpadovej...

Zber dažďovej vody a jej znovupoužitie

Recyklácia dažďovej vody a jej výhody Denná spotreba vody jedného človeka je približne 150 litrov. Dažďová voda však môže nahradiť až 40 % tejto spotreby. Okrem zníženia spotreby vody v domácnosti je zber dažďovej vody výbornou stratégiou na ochranu životného prostredia a pôdy. Zrážková voda je vhodná...

Prečo recyklovať vodu

Znižovaním množstva použitej vody a jej opätovným využívaním prispievame k ochrane životného prostredia ale zároveň aj šetríme peniaze. V zahraničí sa recyklácia vody považuje za ekologickú a ekonomickú formu ochrany prírody. Na Slovensku však recyklácia vody ešte príliš neprerazila. Sladká voda sa považuje za obnoviteľný zdroj, no...

Krajšie mestá vďaka dažďu

Pitná voda nepochádza z tovární a nedokážeme ju vyrobiť umelo. Do našich domácností prúdi z nejakého zdroja, a to povrchového alebo podzemného. Napríklad v Bratislave je skoro 100 % pitnej vody z podzemných zdrojov, zo Žitného ostrova. Naopak východ Slovenska čerpá pitnú vodu z povrchových vôd. Mnohé mestá využívajú...

Prívalové dažde

Prívalové dažde sú dažde, ktoré sa vyskytujú s veľkou intenzitou a na krátky čas. Tvorba zrážok závisí od niekoľkých faktorov ako je teplota, atmosférický tlak a vlhkosť. Ako vzniká dážď Dážď nie je nič iné ako súčasť hydrologického cyklu, v ktorom sa zrážajú kvapky vody, ktoré boli...

Stav pôdnej vlahy a sucha

Začínajúce sucho je aktuálne na 17 % územia. Mierne sucho evidujeme ojedinele na strednom Slovensku, a na juhu Podunajskej nížiny.   Deficit pôdnej vlahy do -60 mm je na Podunajskej nížine a Pohroní. Naopak na severovýchode Slovenska je nadbytok vlahy najvyšší +60 mm.   Zásobenie...

Zelené – vegetačné strechy

Strechy pokryté zeleňou si budujú svoje stále miesto aj na Slovensku. Ide o inovatívnu a ekologickú formu pokrytia striech, ktorá má množstvo výhod. Výhody zelených striech Zelené strechy majú schopnosť znižovať vplyv teplotných ostrovov v oblastiach s vysokou zastavanosťou.  V letných mesiacoch sa v mestách vďaka betónu a...

Kritický nedostatok zrážok

Kritický nedostatok zrážok je najmä na juhozápade Slovenska a Záhorí. Sucho trápi nielen Slovensko, ale taktiež aj okolité štáty. V slovenských podmienkach sa sucho kumuluje od jedného roka k druhému. Zimy sú v posledných rokoch teplejšie a teplejšie.   Počas zimy sa netvorí dostatočná pokrývka...

Historické extrémy počasia na Slovensku

V priebehu roka je počasie na Slovensku veľmi  rozmanité. Aj u nás však dochádza niekedy v počasí k extrémom.     Teplotné minimá a maximá Historicky najnižšia nameraná teplota na Slovensku bola vo februári 1929. V obci Vígľaš namerali -41 °C. Najnižšia nameraná teplota v Bratislave...

Extrémy počasia vo svete

Počasie má mnoho tvárí. Môže byť pekné, upršané, veterné, slnečné… V počasí však dochádza aj k extrémom, ktoré by na vlastnej koži nechcel nikto zažiť.     Najteplejšie miesta na Zemi Líbya, konkrétne mesto El Azizia je najteplejším miestom na Zemi. Najvyššia nameraná teplota predstavuje...

Zeleň z historického hľadiska

Vzťah zelene a ľudského sídla má svoj historický rozmer. V minulosti tvorila zeleň 30%-ný podiel zelene v meste. V časoch, kedy boli sídla obohnané hradbami, nebolo veľa priestoru na zeleň. Zeleň sa vyskytovala najmä v súkromných záhradách, átriá a verejných priestranstvách. Zeleň sa uplatňovala najmä v...

Funkcia zelene a jej význam

Zeleň v sebe skrýva estetické hodnoty a predstavuje nenahraditeľnú súčasť mestského prostredia. Životné prostredie si bez zelene už nevieme ani predstaviť. Pestrofarebné stromy a kry s rôzne sfarbenými listami a kvetmi osviežujú životné prostredie. Stromy, kríky, kvety a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej...

Riešenia pre odvodňovanie lesa

V predošlom článku sme sa venovali umelo vytvoreným svahom a príčinám povodní. Riešením, ako trvalo zamedziť nežiadúcemu povrchovému odtoku dažďovej vody a odplavovaniu úrodnej pôdy z lesov predstavujú vodozádržné stavby.   Je veľmi dôležité prijať nasledujúce opatrenia:   Rekultivovať lesné cesty odstraňovaním odtokových priekop. Ponechať...

Umelo vytvorené svahy – príčiny povodní

Prirodzená schopnosť lesov zadržať dážď sa z roka na rok znižuje. Je to spôsobené najmä nadmernou ťažbou a výstavbou lesných ciest. Tým nekontrolovateľne narastá zhutnená pôda v lesoch.   Ak póry v pôde utlačíme, voda nevnikne do zeme. Ak póry v pôde prerušíme, voda bude zo zeme...

Poruchy chodníkov a vozoviek

Plochy okolo domu, ako sú chodníky, sokle, zelené plochy … musia tvoriť ďalšiu (akoby) strechu a preto musia byť od domu dôsledne vyspádované. Stáva sa, že tieto plochy si po čase sadnú. Podložie poklesne a na plochách prístupových chodníkov, môžu časom vzniknúť rôzne nepríjemné zníženiny, kde...

Narábanie s dažďovou vodou – žľaby, dažďové zvody, lapače strešných splavenín

Majitelia a správcovia objektov musia z času na čas, najmä pri prívalových zrážkach obísť objekt a všímať si, čo robí zrážková voda – odkiaľ priteká, kam odteká a čo so sebou prináša.     Žľaby nesmú byť hrdzavé a deravé. Z prehrdzavených žľabov padá voda z veľkej výšky a...

Zosuvy svahov

  Podľa geologických odborníkov je až 5,25% územia Slovenska ohrozených zosuvmi. Tieto zosuvy spôsobujú veľké škody. Nestabilné územia nie sú vhodné pre poľnohospodársku výrobu ale ani pre stavebný pozemok.   Aktívne zosuvy vážne poškodzujú nehnuteľnosti, cesty, železnice….   Zosuvy svahu postihujú aj zastavané územia, kde...

Kvalita dažďovej vody

Rozmýšľate nad využitím dažďovej vody ale neviete či svojim zložením vyhovuje na používanie v domácnosti a záhrade?   Existuje viacero výskumov, ktoré dokazujú, že kvalita dažďovej vody je vyhovujúca. Zrážková voda = šetrenie pitnej vody = šetrenie ekonomických a ekologických zdrojov.   Čo ovplyvňuje kvalitu dažďovej...

Dotácie na obnovu rodinných domov a zachytávanie dažďovej vody

  Už čoskoro bude možné požiadať o dotácie na obnovu rodinných domov. Ľudia budú môcť požiadať o dotácie na obnovu svojich domov ale aj na zachytávanie a vsakovanie dažďovej vody. Celkovo bude podporených 30 000 domov s výškou dotácie maximálne 16 600 € na rodinný...

Návratnosť investícií do zberných nádrží na zrážkovú vodu

Nad kúpou zásobníka na dažďovú vodu uvažujeme nielen z ekologických dôvodov, keďže si uvedomujeme, že sucho vplýva na zásoby podzemných vôd, pričom dažďová voda predstavuje ekologickú alternatívu ale aj z úsporných dôvodov. Vplyv zadržiavania zrážkovej vody Zadržiavanie dažďovej vody má veľmi pozitívny vplyv na miestnu...

Zadržiavanie dažďovej vody v mestách

Problémy s nedostatočnou kanalizáciou a šetrením vody je potrebné riešiť úsporne, ekologicky a relatívne lacno. Najlepšie by bolo tento problém vyriešiť komplexne a trvalo a to eliminovaním zaťaženia kanalizácie v mestách. Na prvom mieste je starostlivosť o kanalizáciu a čistota kanalizačných vpustí. V mnohých mestách zostali...

Dažďové záhrady a vsakovanie

V prípade ak nemáte vhodné podmienky na vsakovanie, môžete odvádzanie dažďových vôd riešiť aj prostredníctvom dažďových záhrad. Dažďové záhrady sú vhodným riešením pri zlých vsakovacích podmienkach podložia, kedy sa nedajú použiť vsakovacie bloky.   Ideálna je vtedy kombinácia vsakovacích blokov a terénnej zníženiny – dažďovej...

Vsakovanie z tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú zaujímavé zdroje tepla – sú podobne ako plynové kotly určené pre vykurovanie domov a ohrev TÚV. Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda. Pre tento typ je určený systém Drenblok DB vsakovania vody z TČ. Voda ako...

Vsakovanie z čističky ČOV

Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú...

DRENBLOK DB – vsakovací blok

Drenblok DB – systém na vsakovanie dažďovej vody Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové dažďové vody zo striech, asfaltových a betónových plôch do verejnej kanalizácie, sú povinný v zmysle § 37 odst.1 Vyhl.č.154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách platiť za odvádzanie zrážkových vôd do...

Vsak pre RD – návod

Povrch, na ktorý sa má vsakovací objekt typ EKODREN / DRENBLOK DB položiť musí byť rovný, bez skál, ostrých kameňov, koreňov a úlomkov. Povrch musí zabezpečovať možnosť vodorovnej pokládky DRENBLOK DB. Dno stavebnej jamy sa preto pred odovzdaním na montáž, vyrovná latou. Iná úprava podložia...

Vsakovanie dažďových vôd zo striech rodinných domov

Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody...

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie Pracovný postup POZOR! Pokusná jama musí byť vyhĺbená do predpokladanej hĺbky osadenia Drenblokov DB.   Vyhĺbenie pokusnej jamy Vytýčte plochu o rozmeroch 50 x 50 cm. Trávu z tejto plochy úplne odstráňte a následne prehĺbte jamu do hĺbky 50 cm....

Teória vsakovania

Základné predpoklady Na strešné plochy dopadá dážď po čas D (min) intenzitou rD(n) (lit/sec.ha). Dažďové zvody následne vodu zo striech odvádzajú do podzemného vsakovacieho priestoru zloženého z Drenblokov DB, pričom sem privedie isté množstvo vody (litre), ktoré závisí od veľkosti strechy, dĺžky trvania dažďa a...

Vsakovanie dažďových vôd

najnovšie predpisy EÚ predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať priamo na svojom pozemku vsakovaním. Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku alebo do kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž. Vsakovanie Drenblok DB   Pri správnom vyčistení dažďových...

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023