title

Blog

Odparovanie vody

Vyparovanie vody zohráva veľmi dôležitú úlohu v ekosystémoch, v ktorých žijeme ale aj v priemyselnom prostredí a v našich domácnostiach.

Čo je odparovanie vody

Vyparovanie vody je fyzikálny proces, ktorým prechádza voda z tekutého stavu do plynného skupenstva. Na to musí mať naakumulované dostatočné možstvo energie vo forme tepla, aby prekonala svoje povrchové napätie. Nie je potrebné, aby celý objem vody prešiel bodom varu.

Proces ovplyvňujú rôzne faktory:

 

  • Sýtosť pary – rozdiel tlaku pár medzi kvapalnou vodou a prostredím prispieva k odparovaniu vody. Voda má v zásade tendenciu sa distribuovať rovnomerne a presúva sa z miesta, kde je väčšia saturácia, do miest, kde je väčšie nasýtenie. Čím je prostredie suchšie (čím nižšia je nasýtenosť parou), tým väčšie je odparovanie.
  • Atmosferický tlak – čím nižší je atmosférický tlak, tým ľahšie bude odparovanie.
  • Teplota – molekuly musia mať takú kinetickú energiu, aby boli schopné prelomiť bariéru povrchového napätia. Čím vyššia je teplota, tým väčšie je odparovanie.

Príklady odparovania

 

  • odparovanie povrchovej vody – vyskytuje sa najmä v horúcom a suchom prostredí a na veľkých vodných plochách
  • transpirácia rastlín – rastliny odoberajú vodu zo zeme, aby sa uvoľnila do atmosféry vo forme pary
  • evapotranspirácia – tvorba mrakov a prispievanie k nasýteniu každého ekosystému vodou
  • chladenie u zvierat – odparovanie vody ako prostriedok ochladzovania
  • odparovanie v priemyselných procesoch – prebytočné teplo sa uvoľňuje vo forme vodnej pary

 

Rozdiel medzi vyparovaním a varom

Odparovanie vody môže nastať už od 32ºC. Var je jav, pri ktorom sa voda vyparuje. Aby však voda došla k varu, musí dosiahnuť 100ºC. Vtedy sa tlak vody a vzduchu vyrovná. Pri poklese tlaku však klesá aj bod varu.

Rozdiel medzi odparovaním a kondenzáciou

Ide o opačné procesy. Vyparovanie spočíva v premene vody v kvapalnom skupenstve na vodu v plynnom skupenstve avšak pri kondenzácii voda prechádza z plynného do kvapalného skupenstva.

 

No Comment

5

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík