title

Blog

Mestské tepelné ostrovy

Mestský tepelný ostrov je metropolitná oblasť, ktorá je výrazne teplejšia ako okolité vidiecke oblasti. Teplotný rozdiel je zvyčajne väčší v noci ako cez deň a najzreteľnejší je pri slabom vetre. Jednou z hlavných príčin mestského tepelného ostrova je skutočnosť, že v mestských oblastiach je málo holej zeme a vegetácie. To znamená, že na odparovanie vody sa spotrebuje menej energie, že sa menej energie Slnka odráža a že viac tepla sa ukladá v budovách a zemi v mestách ako vo vidieckych oblastiach. Teplo generované vykurovaním, chladením, dopravou a iným využívaním energie tiež prispieva, najmä v zime, ako aj zložitá trojrozmerná štruktúra mestskej krajiny.

 

Aké účinky majú mestské tepelné ostrovy na merania klimatických zmien

Hoci väčšina skutočne dlhých teplotných záznamov, ktoré majú meteorológovia k dispozícii, pochádza z mestských oblastí alebo v ich blízkosti, meteorologické stanice sa zvyčajne nachádzajú v parkoch a na otvorených priestranstvách, ktoré sú zmenami urbanizácie menej ovplyvnené.

Jedna štúdia sa pokúšala zistiť, do akej miery vplyv mestského tepelného ostrova ovplyvnil dlhé teplotné rekordy, a to porovnaním teplôt zaznamenaných počas pokojných nocí (efekt veľkého mestského tepelného ostrova) s teplotami zaznamenanými počas veterných nocí (menej mestský tepelný ostrovný efekt) – to naznačuje že dlhé teplotné rekordy neboli ovplyvnené mestským tepelným ostrovným efektom. Inými slovami, akékoľvek dlhodobé trendy teploty zaznamenané v záznamoch boli pravdepodobne rovnaké, ako keby boli zaznamenané vo vidieckej oblasti. V posledných desaťročiach k záznamom, ktoré majú meteorológovia k dispozícii, pribudli aj údaje zo satelitov.

Aké dopady budú mať zmeny klímy na mestské oblasti?

Mestské oblasti sú obzvlášť citlivé na zmeny klímy, a keďže sa svet čoraz viac urbanizuje, čoraz viac ľudí bude zraniteľných voči zmenám klímy a extrémnym poveternostným javom. Vlna horúčav v roku 2003 bola považovaná za zodpovednú za 14 802 a 2 045 nadmerných úmrtí vo Francúzsku a Anglicku a Walese. K mnohým z týchto úmrtí došlo v mestských oblastiach v dôsledku kombinovaného účinku vlny horúčav a mestskej mikroklímy.

Očakáva sa, že vlny horúčav, ako je táto, budú v budúcnosti bežnejšie. Napríklad sa očakáva, že leto 2003 sa do 50. rokov 20. storočia stane „typickým“. V súčasnosti sa veľa výskumov venuje pochopeniu mestskej mikroklímy a hľadaniu spôsobov navrhovania miest a stavieb tak, aby sa minimalizoval vplyv meniacej sa klímy – jednak znížením tepelného ostrova v mestách, ako aj hľadaním spôsobov, ako ochladiť vnútro budov.

Zdroj: https://www.metlink.org/fieldwork-resource/urban-heat-island-introduction/

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík