title

Blog

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 6. – VODNÉ PLOCHY

VODNÁ PLOCHA A VODOPÁD

Vodná plocha je zásobárňou vody, osviežovačom vzduchu ale tiež biotopom pre rôzne vodné živočíchy. Ich situovanie je vhodné skôr do väčších areálov, ale samotné vodopády sú pozitívnym prvkom i do menších priestorov. Dno vodnej plochy by malo byť ílovité, a vodopád je vhodné riešiť kameňmi.

Veľkosť vodnej plochy sa odvíja od výdatnosti vodného zdroja. Ak je vody málo, vtedy bude jazierko riešené ako uzavretý okruh, voda bude prečerpávaná v kruhu, avšak záložný zdroj vody je potrebný. Vodné plochy je vhodné doplniť o vegetačné prvky ak sú vodné či mokraďné druhy rastlín. Týchto druhov je veľmi veľa a majú rozdielne nároky na podmienky. Pre prírodné plochy sú vhodné druhy, ktoré znášajú znečistenú i prehrievanú vodu (lekno, kosatec, ostrica, potočnica…) Vodné rastliny dokážu čistiť i kontaminované vody, ale zároveň niektoré sú využiteľné ako liečivé druhy, či ako korenie v kuchyni apod. Ich nároky na pestovanie sú rôzne, preto pri použití je potrebné spolupracovať s odborníkmi.

OKRAJE BAZÉNOV, JAZIEROK, VODNÝCH PLÔCH

Jazierka, kúpaliská, prírodné vodné plochy, rôzne povrchové retenčné nádrže sú stále aktuálnejšie a záujem o ich výstavbu rastie. Je to pozitívne, ak sa na ich naplnenie nepoužíva pitná vody, pretože nemôže každá záhrada mať jazierko s pitnou vodou. Preto je vhodné budovať kombinované jazierka s filtrami v podobe koreňovej ČOV.

 


Vodu treba vrátiť do veľkých i malých priestorov, do miest i do krajiny.


 

Prírodné jazierka by mali mať pobrežnú zónu podobnú mokradi. Jazierka mestského typu môžu mať terasované svahy a rastliny vysadené v kvetináčoch alebo aj kombinované riešenie. Pre veľmi malé a nedostatočné priestory je možné využiť i hodové záhradné fontánky s uzavretým okruhom vody.

Prírodné dno jazierka umožňuje vsakovanie vody do pôdy a v istej miere aj dopĺňanie podzemnej vody. Pre rastliny sú tiež výhodnejšie prírodné podmienky. Z jazierka sa voda vyparuje, čo prispieva k ochladzovaniu prostredia, avšak takto aj v uzavretom systéme dochádza k úbytku vody. Kombinácia s rastlinami prostredie oživí, podporuje sa tým i biodiverzita, pretože tam, kde je voda, je aj život.

 


Mokrade, jazierka a retenčné nádrže je potrebné riešiť s odborníkmi.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík