title

Blog

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 3. – Samozavlažovací systém

HYDROPÓNIE

Hydropónia je pestovanie rastlín v živnom roztoku tak, že rastliny v ňom majú ponorené korene. Hydropónie sú využívané i vo veľkovýrobe (skleníky – pestovanie úžitkových a okrasných rastlín) a v interiéroch kancelárskych či súkromných objektov. Rastliny rastú rýchlejšie a sú menej náchylné na rôzne patogénne organizmy.

Pri hydroponickom systéme je potrebné zabezpečiť cirkuláciu vody a tiež záložný zdroj vody (rezervoár s vodou, čerpadlo, rozvody, napojenie na el. energiu, filtre). Voda musí byť čistá, preto musí prechádzať filtrami. Čistiť je potrebné najmä dažďovú vodu. Pri hydropóniách je dôležité sledovať správne pH roztoku, obsah živín v roztoku, jeho teplotu a dostatok vody. Potrebné je používať odporúčané hnojivá, ktoré sa pridávajú do zálievky.


Hydropónie pomáhajú ozeleniť nedostupné miesta a umožnia šetriť čas potrebný na starostlivosť o rastliny, pretože uľahčujú pestovanie rastlín a znižujú potrebu starostlivosti. Pri istej kreativite je možné hydropónie použiť aj v architektúre.


 

HYDROKULTÚRA

Hydrokultúra je pestovanie rastlín v samozavlažovacích kvetináčoch, v ktorých je umiestnený granulát hydroponického substrátu (keramzit, zeolity, tufity, rôzne
gély a pod.).

Toto pestovanie je vhodnejšie do exteriéru a pre solitérne interiérové rastliny. Pestovanie je však náročnejšie na údržbu. Potrebné je doplnenie vody v určitých intervaloch (napr. 1x mesačne). Voda zároveň musí mať možnosť odtoku v prípade preliatia nádoby.

 


Nedostatok zelene podporuje klimatickú krízu.


 

Voda sama má pozitívny vplyv na mikroklímu, ale v kombinácii s vegetačnými prvkami sa tento vplyv znásobuje. Hydroponické kultúry pri dostatku vody dokážu budovy chladiť, zvýšiť vzdušnú vlhkosť, čistiť ovzdušie od patogénnych prvkov a podporiť zdravotný stav užívateľov priestoru. Hydroponické kultúry sú vhodné i pre alergikov a astmatikov.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík