title

Blog

Ewicon – alternatívna výroba energie

V rámci výskumu v oblasti alternatívnej výroby energie bol v Holandsku navrhnutý prototyp EWICON (Electrostatic Wind energy Convertor). Technológiu vyvinula fakulta EWI (Fakulta elektrotechniky, matematiky a informatiky) v spolupráci s Wageningenskou univerzitou a výskumným centrom a komerčnými stranami ako súčasť vládneho programu pre ekonomiku, ekológiu a technológie.

Revolučný menič veternej energie premieňa veternú energiu na elektrickú energiu bez použitia pohyblivých mechanických častí, čo má za následok výrazne menšie opotrebovanie, nižšie náklady na údržbu a žiadne problémy s hlukom alebo zatienením. Vďaka tomu je turbína ideálna pre inštalácie na mori alebo v meste, napríklad na vysokej streche. Abstraktný vzhľad EWICON tvorí kruhový oceľový rám, ktorý obklopuje rám z horizontálnych oceľových rúr.

Vo vnútri konštrukcie sa vytvárajú nabité kvapky vody, ktoré sú fúkané vetrom. Pohyb kvapiek vytvára elektrický prúd, ktorý možno distribuovať do elektrickej siete.

Od marca 2013 je prototyp EWICON vystavený pred budovou fakulty EWI v Mekel Parku, zelenom kampuse navrhnutom spoločnosťou Mecanoo. 

 

Zdroj:https://www.mecanoo.nl/Projects/project/61/Ewicon

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík