title

Blog

Banská Bystrica získala titul ENVIROMESTO 2023

Aj počas tohto roka mali slovenské mestá možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky.

Národná hodnotiaca komisia ocenila štyri mestá. Mestá Púchov, Liptovský Mikuláš a Vrútky si prevzali ocenenia v čiastkových oblastiach. Celkovým laureátom národného ocenenia sa stala Banská Bystrica.

V tomto ročníku národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 súťažila silná jedenástka miest z celého Slovenska: Banská Bystrica, Bardejov, Handlová, Krupina, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Piešťany, Prešov, Púchov, Vrútky a Žilina. Svojich reprezentantov mali takmer všetky kraje, vrátane Prešovského, Žilinského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Trnavského.


Kampaň ENVIROMESTO 2023 poskytla príležitosť vyniknúť mestám, ktoré pristupujú k starostlivosti o mestské životné prostredie invenčne, pozitívne a zodpovedne. 


Mesto Púchov dominovalo v oblasti Zelené a obehové hospodárstvo. V oblasti Ochrana prírody a krajiny zvíťazil Liptovský Mikuláš. Oblasť Zdravé mesto ovládli Vrútky.

Víťazom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 sa stalo mesto Banská Bystrica.
Tá presvedčila národnú hodnotiacu komisiu svojim systematickým rozvojom environmentálnych oblastí a participáciou všetkých skupín obyvateľstva pri plánovaní a realizácii environmentálnych projektov. K výsledku dopomohlo aj vytváranie strategických partnerstiev mesta s organizáciami rôzneho zamerania.


Banská Bystrica je najzelenšie krajské mesto na Slovensku.


Banská Bystrica sa chce do budúcna zamerať najmä na zvýšenie klimatickej odolnosti, podporu obehového hospodárstva, nízkoemisnú dopravu, energetiku a starostlivosť o zeleň.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien dalo bodku za 4. ročníkom ocenenia, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR a organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Víťazné mestá a laureát získali aj viazané finančné prostriedky na projekty pre svoj ďalší rozvoj, vecné dary a diplom. Zapojeným mestám bolo venované čestné uznanie a poďakovanie.

Národné ocenenie ENVIROMESTO organizuje SAŽP od roku 2017, kedy titul putoval do Trnavy, v roku 2019 do Kežmarku a v roku 2021 do Trenčína.

Partnerom národného ocenenia je Poradca podnikateľa, spol. s r. o. a sponzorom Esprit spol. s r.o. Banská Štiavnica.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík