title

Blog

Zelené – vegetačné strechy

Strechy pokryté zeleňou si budujú svoje stále miesto aj na Slovensku. Ide o inovatívnu a ekologickú formu pokrytia striech, ktorá má množstvo výhod.

Výhody zelených striech

Zelené strechy majú schopnosť znižovať vplyv teplotných ostrovov v oblastiach s vysokou zastavanosťou.  V letných mesiacoch sa v mestách vďaka betónu a asfaltu všetko naokolo prehrieva a sála teplo. Zelené strechy si udržiavajú chladnejšie prostredie. Dom sa nebude až tak prehrievať a aj pocitová teplota v okolí domu bude nižšia.

 


Vegetačné strechy znižujú podiel oxidu uhličitého vo vzduchu, pohlcujú mikroskopické čiastočky, ktoré znečisťujú ovzdušie a znižujú hlučnosť v okolí.


 

 

Ďalšou výhodou takýchto striech je, že dokážu filtrovať dažďovú vodu. Vysoké percento olova, medi a ostatných látok, ktoré obsahuje zrážková voda, sa zachytáva v substráte zelenej strechy. Zelené strechy prispievajú vďaka tomu aj k zlepšeniu a skvalitneniu podzemnej vody v danej lokalite.

Rovnako predlžujú životnosť striech a to až trojnásobne. Vďaka svojej energetickej hospodárnosti, majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, čím znižujú spotrebu energie.

 

Starostlivosť o zelenú strechu

 

Starostlivosť o takúto strechu závisí od voľby rastlinstva a používania strechy. O strechu, ktorá sa nepoužíva ako ,,záhrada“, je starostlivosť minimálna. Správnou kombináciu rastlinstva, ktoré nepotrebuje zvýšenú starostlivosť, získame bezúdržbové strechy, ktoré sa nazývajú extenzívne.

Už dlhé roky je na Slovensku veľké množstvo firiem, ktoré sa zameriavajú na zelené strechy. S ochotou navrhnú vegetáciu aj na vašu strechu.

Títo inovatívna technológia však nie je zadarmo. Investície do zelených striech sa v priebehu ďalších rokov vrátia.

 


Majitelia domov so zelenými strechami tvrdia, že všetky peniaze investované na začiatku, sa im v priebehu niekoľkých rokov vrátili na energiách.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík