title

Blog

Zber dažďovej vody a jej znovupoužitie

Recyklácia dažďovej vody a jej výhody

Denná spotreba vody jedného človeka je približne 150 litrov. Dažďová voda však môže nahradiť až 40 % tejto spotreby. Okrem zníženia spotreby vody v domácnosti je zber dažďovej vody výbornou stratégiou na ochranu životného prostredia a pôdy. Zrážková voda je vhodná na celú škálu domáceho  využitia:

  • zber dažďovej vody môže znížiť odtok dažďovej vody z pozemku
  • znížením odtoku dažďovej vody sa môže znížiť objem a rýchlosť maximálneho prietoku v miestnych potokoch a riekach
  • systémy na zber dažďovej vody sa môžu použiť ako jednoduché a účinné metódy na splnenie požiadaviek vodohospodárstva obcí a miest
  • zrážková voda je vynikajúcim zdrojom pre zavlažovanie záhrad

 


Vsakovací systém DRENBLOK umožňuje ekologické zhromažďovanie, zadržiavanie a efektívne využívanie dažďovej vody, príp. jej postupné vsakovanie do zeme.


 

Ako zberať dažďovú vodu

Zber dažďovej vody spočíva v zhromažďovaní odtekajúcej vody zo stavby s cieľom jej uskladnenia na neskoršie použitie. Ide o zachytávanie dažďovej vody zo strechy.

Zber vody zo strechy

Systémy na zber dažďovej vody môžu byť veľmi jednoduché (zber dažďovej vody do suda) alebo sofistikované (zber do veľkých cisterien na zásobovanie celej domácnosti). Kvalita zachytávanej dažďovej vody závisí od typu strešnej krytiny a strechy.

 


Medzi vhodné strešné krytiny pre zber zrážkovej vody patria keramické škridly, betón a plech.


 

Druhy odpadových vôd

 

Čierna voda

Čierna voda je odpadová voda z kúpeľní a toaliet, ktorá obsahuje fekálie a moč. Na čistenie čiernej vody sa vyžaduje biologické alebo chemické čistenie a dezinfekcia.

Sivá voda

Ide o splaškovú odpadovú vodu z umývadiel, práčok, vaní a spŕch. Obsahuje nižšiu úroveň znečistenia, čo uľahčuje jej úpravu a spracovanie. Sivá voda predstavuje ekonomický zdroj vody pre tých, ktorí nemajú prístup k vodovodnej sieti alebo nemôžu zhromažďovať dostatok dažďovej vody na domáce využívanie.

Biela voda

Biela voda, nazývaná tiež prevádzková voda je v podstate zrecyklovaná sivá voda, ktorá prešla čistiacim procesom. Biela voda je distribuovaná na opätovné využitie napríklad na splachovanie, pranie a zavlažovanie záhrad.

 

Systémy nakladania s odpadovými vodami

 

Centralizovaný systém – ide o tradičnú kanalizáciu.

Čiastočne decentralizovaný systém – z domácnosti  sa odvádza odpadová voda do oddelenej kanalizácie.

Decentralizovaný systém – odpadová voda sa čistí priamo tam, kde vzniká, a nie v komunálnom kanalizačnom systéme.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík