title

Blog

Zadržiavanie dažďovej vody v mestách

Problémy s nedostatočnou kanalizáciou a šetrením vody je potrebné riešiť úsporne, ekologicky a relatívne lacno. Najlepšie by bolo tento problém vyriešiť komplexne a trvalo a to eliminovaním zaťaženia kanalizácie v mestách.

Na prvom mieste je starostlivosť o kanalizáciu a čistota kanalizačných vpustí. V mnohých mestách zostali kanalizácie ešte v pôvodnom stave.

 

Zadržiavanie dažďovej vody

 


Jedným z riešení, ktoré môžu výrazne pomôcť je lokálne zadržiavanie dažďovej vody.


 

Lokálne zadržiavanie dažďovej vody rieši problémy s udržateľnosťou klímy, zavlažovaním, zvlhčovaním ovzdušia ale aj zadržiavaním vyparenej vody. Pre kvalitu života to bude mať dlhodobo pozitívny vplyv. Zadržiavanie vody pozitívne ovplyvňuje aj miestnu mikroklímu.

Riešením samozavlažovacích systémov sú nádoby na vodu zo zrážok. Zberná nádrž je zvyčajne umiestnená pod zemou. Zbiera dažďovú vodu zo zastavaných plôch, obytných domov a budov.

 


Samozavlažovacie systémy dokážu zadržať až 80% zrážkovej vody a vrátiť ju do prostredia a zelene priamo v mieste, kde spadne.


 

Dažďová voda, ktorá sa bude zhromažďovať v zásobníku, bude zásobovať zavlažovací systém pre okolitú zeleň.

Takto zachytená dažďová voda sa nedostane do kanalizácie ale do pôdy na závlahu rastlín alebo sa bude priamo vyparovať do ovzdušia. Takýmito nádržami (zásobníkmi) na dažďovú vodu môžu byť časom opatrené všetky existujúce objekty v mestách.

Zbernú nádrž je vhodné kombinovať so vsakovacím zariadenímvsakovacie bloky, ktoré slúži ako bezpečnostný prepad pri veľkých dažďoch a preplnení nádrže.

Výhody využívania zberných nádob na dažďovú vodu

 

  • zníži sa spotreba vody z verejných vodovodov
  • ochrana vodných zdrojov
  • ideálna na polievanie v záhrade
  • dažďová voda je mäkká a preto ideálna na využívanie aj v domácnosti (splachovanie, pranie)
  • ochladzuje okolie
  • úspora poplatkov na vodnom a stočnom

 

Systém samozavlažovania by pre domácnosti mohol znamenať zvýhodnenie – neplatenie poplatku za odvod dažďovej vody.

 


Projekty na zadržiavanie dažďovej vody sú podporované európskymi aj nórskymi grantami, ktoré by náš rozpočet nezaťažili.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík