title

Blog

Zachytávanie dažďovej vody v mestách a obciach

Nerovnomerný zrážkový režim

Intenzívne prívalové dažde a dlhé obdobia sucha podnecujú k diskusii o opatreniach, ktoré podporia zachytávania zrážkovej vody v mestách a obciach.

Zachytená voda môže nájsť rôzne využitie a v dlhodobom horizonte znížiť náklady samospráv a to napríklad nahradením vody používanej na zavlažovanie, za ktorú mesto či obec musí v súčasnosti platiť. 

 


Kľúčom k využitiu zrážkovej vody je jej uskladnenie v nádržiach. Cieľom je minimalizovať ničenie životného prostredia a zlepšovať životné podmienky obyvateľstva.


Mestá a obce majú vody buď priveľa a hrozia im záplavy a povodne, alebo jej majú nedostatok. Je nevyhnutné prehodnotiť spôsob, ako je voda využívaná, či nevyužívaná v zavodnených oblastiach. Naše mestá a obce sú v prevažne navrhnuté tak, aby vypúšťali dažďovú a odpadovú vodu za hranice mesta a naopak dovážali vodu zo vzdialených riek.

Hospodárenie so zrážkovou vodou

V mestách a obciach však nemáme len domy, ale i veľké budovy typu obecných úradov či základných a stredných škôl, ktoré by mohli začať s hospodárením zrážkovou vodou a využiť ju na maximum. 

  • podzemné nádrže a nadzemné nádrže na zavlažovanie parkov, verejného priestranstva, športovísk, zelene, splachovanie toaliet…
  • zelené a modré strechy, dažďové záhrady

 

Existuje však len málo lokalít, kde sa môže hovoriť o dostatočnom využívaní zrážkových vôd. Je nevyhnutné, aby bola zrážková voda a jej zdroje využívaná čo najefektívnejšie. Najideálnejším riešením by bolo recyklovať ju a následne opakovane používať. Zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie sa stane v budúcnosti samozrejmosťou.

 

Prečítajte si viac o zásobníkoch na dažďovú vodu.

Zásobníky na dažďovú vodu

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík