title

Blog

Vsakovanie dažďových vôd

najnovšie predpisy EÚ predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať priamo na svojom pozemku vsakovaním. Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku alebo do kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž.

Vsakovanie Drenblok DB

 

Pri správnom vyčistení dažďových vôd – mechanickými filtrami, je možné dažďovú vodu vsakovať. Na Slovensku je možné vsakovať dažďovú vodu dokonca už aj z parkovísk – za predpokladu garantovaného vyčistenia dažďových vôd zachytávačmi oleja a ropných látok (odlučovače ropných látok).

Firma Ekodren ponúka riešenia, ktoré majú pre stavebníka jednoznačné hospodárske a ekonomické výhody. Okrem prípadného využívania zadržanej vody dažďovej vody, vsakovací systém Drenblok DB zaujme najmä svojou jednoduchosťou, efektivitou, univerzálnosťou použitia a rýchlosťou montáže.

 

Výrobok odpovedá prísnym tovarovým predpisom RAL pre kategóriu výrobkov „ Dažďové systémy“. Ľahké, vysoko pevné, rýchlo namontovateľné, zaťaženiu nákladných áut odolné Drenbloky DB dokážu akumulovať priamo na mieste akékoľvek množstvá dažďovej vody a potom ju pozvoľne vsakovať. Únosnosť blokov umožňuje inštalovať systém aj pod parkoviská.

 

Vzhľadom na ľahkosť blokov – iba 15 kg a 96 % využiteľnosť objemu a rýchlu montáž, si Drenbloky DB rýchlo našli cestu na mnohé stavby Európy. Priložené fotografie dokladujú univerzálnu možnosť použitia tejto novinky v Európe a už na stavbách na Slovensku.

Drenblok DB

je patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme. Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody, na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.

 

Systém sa osadzuje od objektu v min. vzdialenosti rovnej 1,5 násobku hĺbky základov. V prípade podpivničených objektov sa osadzuje v min. vzdialenosti 6 metrov od objektu. Miesto osadenia treba vždy prekonzultovať s geológom. Predpokladom použitia je schopnosť okolitej zeminy vsiaknuť dažďovú vodu (kf je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/s).

Osadenie:

Pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia vsakovacieho bloku Drenblok DB, napojenia na dažďové zvody, predsadenia filtra, osadenia poistného prepadu (obsahuje aj integrovanú mriežku proti vniknutiu drobných zvierat) a zahrnutia zeminou. Hĺbka uloženia: min.40 cm (bez dopravného zaťaženia), alebo 100 cm (s dopravným zaťažením).

Argumenty:

 

Rýchla a ľahká montáž, montážne chyby takmer vylúčené

Trvanlivosť, recyklovateľnosť a neškodnosť pre ŽP (materiál čistý polypropylén)

Garantovaná únosnosť 10 ton/m2 čo umožňuje pojazd aj nákladnými vozidlami

Oproti iným systémom podstatne nižšie náklady na výkop a odvoz zeminy

 

No Comment

1

Post A Comment

0

Košík