title

Blog

Vsak pre RD – návod

Povrch, na ktorý sa má vsakovací objekt typ EKODREN / DRENBLOK DB položiť musí byť rovný, bez skál, ostrých kameňov, koreňov a úlomkov. Povrch musí zabezpečovať možnosť vodorovnej pokládky DRENBLOK DB. Dno stavebnej jamy sa preto pred odovzdaním na montáž, vyrovná latou. Iná úprava podložia nie je nutná – zvlášť zhutnenie podložia je nevhodné – mohlo by zhoršiť kf podložia, čiže vsakovacie schopnosti podložia. Boky stavebnej jamy musia byť zošikmené, aby nedochádzalo k zosúvaniu zeminy do stavebnej jamy, zvlášť na už rozprestretú geotextíliu.

DRENBLOK DB je plošný, podpovrchový odvodňovací systém. Vsakovací systém je určený pre účinné plošné podpovrchové vsakovanie a krátkodobé akumulovanie prebytku dažďovej vody podľa RAL smerníc. Systém odpovedá prísnym predpisom RAL

 

Na vsakovanie dažďových vôd zo striech, terás, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk….

 

rozmery:

dvojdielny – 1,2 x 0,6 x 0,6m
štvordielny -1,2 x 1,2 x 0,6m
šesťdielny – 1,6x 1,2 x 0,6m

 

hmotnosť:

15 – 90 kg

 

 TECHNOLOGICKÝ POSTUP-EKODREN-DRENBLOK

1. Montážna jama – vzdialenosť od domu

   

2. Hĺbka osadenia

3. Nezabudnúť na filter lístia

2 x do roka vyčistiť listy a usadený prach

4. Bezpečnostný prepad

Vtok zvodu do zeme umiestniť o 10 cm vyššie, ako horný okraj bezpečnostného prepadu

No Comment

14

Post A Comment

0

Košík