title

Blog

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie

Pracovný postup

POZOR! Pokusná jama musí byť vyhĺbená do predpokladanej hĺbky osadenia Drenblokov DB.

 

Vyhĺbenie pokusnej jamy

Vytýčte plochu o rozmeroch 50 x 50 cm. Trávu z tejto plochy úplne odstráňte a následne prehĺbte jamu do hĺbky 50 cm.

 

Rozprestretie tenkej vrstvy drte, alebo štrku

Dno jamy by malo byť podľa možnosti rovné. Na plochu dna rozprestrite 1 až 2 cm hrubú vrstvu kamennej drte, alebo štrku.

 

Zvlhčenie jamy

Záhradnou hadicou musíte jamu 30 minút zavlažovať, aby sa pôda dôkladne prevlhčila. Potom sa voda musí úplne odstrániť, kým sa započne vlastný pokus.

 

Naplnenie jamy

Jamu naplníme do výšky 30 cm s vodou (výšku hladiny treba merať napríklad zatlčením 30 cm kolíka) a začneme merať čas. Nedopĺňame žiadnu ďalšiu vodu. Po 30 minútach odčítame na kolíku výšku hladiny.

 

Stanovenie výsledku testu

Pri poklese hladiny v jame, väčšom ako 25 cm, môžeme hovoriť o veľmi dobrej vsakovacej schopnosti pôdy (Štrk).

Pri poklese hladiny medzi 15 – 25 cm, hovoríme o dobrých vsakovacích vlastnostiach pôdy (Piesok).

Pri poklese hladiny medzi 5 – 15 cm, hovoríme o ešte možných vsakovacích vlastnostiach pôdy (uľahlá pôda).

Pokiaľ je pokles hladiny menší ako 4 cm, je vsakovacia schopnosť pôdy menej dobrá a nie je vhodná pre rigolový spôsob vsakovania ( íl, ílovitá hlina).

 

Aj pri nepriaznivých vsakovacích vlastnostiach pôdy však existujú možnosti, ako inštalovať funkčný vsakovací systém. Napr. kombinácia retenčného objemu z blokov a vsakovacích studní.

No Comment

2

Post A Comment

0

Košík