title

Blog

Umelo vytvorené svahy – príčiny povodní

Prirodzená schopnosť lesov zadržať dážď sa z roka na rok znižuje. Je to spôsobené najmä nadmernou ťažbou a výstavbou lesných ciest. Tým nekontrolovateľne narastá zhutnená pôda v lesoch.

 


Ak póry v pôde utlačíme, voda nevnikne do zeme. Ak póry v pôde prerušíme, voda bude zo zeme vytekať.


 

Najmä po ťažbe dreva zostáva zem zdevastovaná, čím dochádza k rýchlemu odvádzaniu vody z lesa. Zhutnená pôda by sa mala po ťažbe vrátiť do pôvodného stavu, čím bude schopná opäť absorbovať vodu.

Zhutnené povrchy v horách však nie sú jediným problémom. Mechanizmy vytvárajú v pôde ryhy, ktoré zároveň prerušujú póry. Hory, ktoré sú podrezané lesnými cestami a svahmi čaká postupné odvodňovanie. Úrodná pôda je splavovaná a dochádza k vysychaniu všetkého živého, čo sa v hore nachádza.

 


Pôda v umelo vytvorenom svahu vyschýna z hora nadol.


 

Názorný príklad, ako dochádza k postupnému vysušovaniu našich lesov, ktoré sú nenahraditeľnými zásobníkmi pitnej vody nielen pre rastliny ale aj živočíchy.

 

 

Tento problém je aj na miestach, kde neťažíme pre strmosť svahov. Najčastejšie to vidíme pri výstavbe ciest a diaľnic, kde sa nad zadržaním vody v pôde ani nezamyslíme. Skôr sa jej snažíme čo najrýchlejšie zbaviť.

 


Umelo vytvorené svahy prispievajú k povodniam.


 

Simulácia zrážok nad umelo vytvoreným svahom.

 

 

V kopcovitom teréne bol vytvorený svah, nad ktorým boli simulované zrážky. V umelo vytvorenom svahu sa cez otvory (prerušené kapiláry) voda dostávala von zo zeme. Za iných okolností by voda vsiakla a kapilárami sa dostala ku podzemným vodám.

Z celkového objemu simulovaných zrážok vytieklo až 71% vody.

Riešením, ako trvalo zamedziť nežiadúcemu povrchovému odtoku dažďovej vody a odplavovaniu úrodnej pôdy z lesov sú sústavy vodozádržných stavieb.

 


Viac o opatreniach pre umelo vytvorené svahy sa dočítate v ďalšom článku – riešenia pre odvodňovanie lesa.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík