title

Blog

Účinnosť BIOSKINU počas horúcich letných dní

Účinnosť BIOSKINu preukázaná v experimentoch pre extrémne horúce dni

Simulácie boli spustené na scenároch, ktoré zahŕňali extrémne horúce dni a použitie systému BIOSKIN: konkrétne obloženie dvadsiateho piateho poschodia výškovej budovy neglazovanými rúrami. Výsledky ukázali, že povrchová teplota bola o 10 °C nižšia ako vonkajšia teplota, len vďaka použitiu uchimizu na celom povrchu vonkajšej steny.

Prekvapivý bol fakt, že privádzanie chladného vzduchu do vánku znížilo okolitú teplotu o 2°C. Potvrdilo sa, že pri potláčaní fenoménu tepelného ostrova BIOSKIN súčasne vedie k zníženiu tepelnej záťaže vo vnútorných priestoroch.

Systém BIOSKIN začal ako experiment prispievať k obmedzeniu nárastu teploty v samotných budovách a fenoménu mestského tepelného ostrova. Tieto experimenty dokázali, že môže slúžiť aj na vytváranie chladných miest, ktoré majú pozitívny vplyv na okolie.

 

 

Transformácia faktorov na tepelných ostrovoch na chladné miesta

Simulácie priniesli ďalšie prekvapivé objavy. Systém BIOSKIN zaznamenal transpiráciu ekvivalentnú transpirácii 24 000 metrov štvorcových lesa a potvrdilo sa, že má účinok odstraňovania oxidov dusíka (NOx) ekvivalentný účinku 1 400 topoľov. Dá sa teda povedať, že BIOSKIN má konštrukciu nasiaknutú schopnosťami podobnými schopnostiam stromov alebo lesov.

 


Hoci sa dá povedať, že páchateľmi fenoménu tepelného ostrova sú ľudia, ktorí budujú mestá, obeťami fenoménu sú ľudia, ktorí v nich žijú.


 

Fenomén tepelných ostrovov spôsobuje, že mestá sa neustále otepľujú. Z tohto dôvodu sa každý rok sanitkou prepraví 4 000 až 5 000 ľudí a viac ako 1 000 ľudí zomrie – to je vážna situácia.

Ekologizácia sa doteraz používala na zmiernenie vplyvov výstavby na fenomén tepelných ostrovov. Príchod BIOSKINu však predstavuje riešenie konštrukcie, ktoré je samo o sebe faktorom tohto javu.

Budovy boli definované ako faktor fenoménu tepelných ostrovov. Tým, že ich postavíte, ako keby ste sadili rastliny a vybavili ich systémom, ktorý funguje podobne ako stromy a lesy, čím sa zlepší prostredie. Tento posun paradigmy je jednou z veľkých hodnôt systému BIOSKIN.

Zdroj: https://www.nikken.co.jp/en/expertise/mep_engineering/bioskin_a_facade_system_for_cooling_city_heat_islands.html

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík