title

Blog

Tepelné ostrovy v mestách

Mestský tepelný ostrov je mestská zástavba, ktorá vykazuje znateľne vyššie teploty ako jej okolie. Teplotné rozdiely sú väčšie v noci ako cez deň, v zime ako v lete a sú najvýraznejšie pri slabom vetre či bezvetrí.

Hlavnou príčinou tepelných ostrovov je prekrytie pôvodnej plochy vegetácie pozemnými komunikáciami a budovami. Asfalt a betón, ktoré sú použité, nemajú schopnosť prijímané slnečné žiarenie upotrebiť a premeniť ho na chemickú či inú energiu, ako tomu prebieha u vyšších rastlín. V prípade asfaltových ciest absorpciu prehlbuje tmavá farba týchto komunikácií. Druhotným prispievateľom je vyplytvaná tepelná energia dodávaná do jednotlivých domov a bytov. Spolu s tým, ako rastie premena pôvodnej krajiny, rastie aj teplota v centrách tepelných ostrovov.

Termický obrázok amerického mesta Atlanta (Georgie) z 11.-12. mája 1997

Autor: NASA – NASA, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6026139

Meranie

Tepelné ostrovy sa dajú merať v infračervenej časti spektra. U najväčších veľkomiest je rozdiel teploty okolo 10 °C, pri menších mestách menej ako 5 °C. Vďaka postupnému uvoľňovaniu tepla týchto povrchov sa najväčší rozdiel teploty v porovnaní s nezastavanou krajinou prejavuje po západe slnka a v priebehu noci.

Dôvod tepelných rozdielov v zime je, že sneh, ktorý má schopnosť odrážať až 90 % dopadajúceho slnečného žiarenia je v mestách v priebehu niekoľkých hodín po napadnutí odprataný.

Účinok

Mestské tepelné ostrovy majú negatívny vplyv na ľudí, ktorí v nich žijú. V horúcich letných dňoch podporujú synergiu zdravotných problémov spôsobených horúčavami, ako sú prehriatie, dehydratácia…

Časové rady teplôt väčšinou používajú mestské a nie vidiecke stanice, čo ovplyvňuje trendy teplôt. Mestská zástavba sa navyše zahusťuje a miesta staníc sú tak viac ovplyvňované svojim okolím, a ich meranie je ešte viac ovplyvnené.

Príklad

Príkladom mestského tepelného ostrova môže byť centrum Prahy. Priemerná ročná teplota v rokoch 1961–1990 na meteorologickej stanici v Prahe-Karlovej (261 m nm) bola +9,4 °C (január −0,9 °C, júl +19,1 °C), zatiaľ čo meteorologická stanica Semčice ( 234 m nm) v porovnateľnej nadmorskej výške a zemepisnej polohe vykazovala za rovnaké obdobie priemernú ročnú teplotu +8,7 °C (január -1,9 °C, júl +18,3 °C).

Najvýraznejší efekt mestského tepelného ostrova býva za jasných, pokojných, zimných nocí. Experti odhadujú, že tepelný ostrov v Prahe je väčší ako 2 °C.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík