title

vsakovanie Tag

3

Vsakovanie z tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú zaujímavé zdroje tepla – sú podobne ako plynové kotly určené pre vykurovanie domov a ohrev TÚV. Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda. Pre tento typ je určený systém Drenblok DB vsakovania vody z TČ. Voda ako…

0

Košík