title

Blog

Svetlo urýchľuje vyparovanie

Podľa vedcov môže viditeľné svetlo, najmä zelené, podnecovať odparovanie vody. V experimentoch strojného inžiniera Gang Chena z MIT a jeho kolegov sa ukázalo, že voda odparovaná pod viditeľným svetlom sa vyparuje rýchlejšie, ako voda odparovaná na základe tepla. Podľa nich môžu jednotlivé fotóny prerušiť väzby, ktoré spájajú molekuly vody, a uvoľniť tak zhluky molekúl do vzduchu.

Za normálnych okolností je to teplo, čo spôsobí, že molekuly vody sa intenzívnejšie pohybujú, väzby medzi nimi sa narušia a nakoniec uniknú vo forme vodnej pary.

Viditeľné svetlo môže pomôcť odparovaniu vody v dôsledku tepla, ktoré odovzdáva. Doteraz sa však nepredpokladalo, že by priamo prerušilo väzby medzi molekulami vody.

V novej štúdii si výskumníci posvietili na vodu obsiahnutú v poréznych hydrogéloch, materiáloch, ktoré nenásytne nasávajú vodu. Efekt sa vyskytuje tam, kde sa vzduch stretáva s vodou, a hydrogély obsahujú množstvo štrbín v miestach, kde sa tieto dve zložky dotýkajú, čo umožňuje vode uniknúť. V niektorých prípadoch bola rýchlosť odparovania viac ako dvojnásobná v porovnaní s očakávaním na základe tepla. Navyše sa menila v závislosti od vlnovej dĺžky svetla. Zelené svetlo spôsobilo najvyššiu mieru odparovania.

Podľa G. Chena a jeho kolegov by tento efekt mohol byť rozšírený v prírode, vo vode v poréznych materiáloch, ako sú pôda alebo rastliny, alebo v penách na povrchu oceánu. Majú pocit, že sa to naozaj deje denne a vo veľkom rozsahu.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík