title

Blog

Studne dnes treba kopať oveľa hlbšie

Studniari upozorňujú, že ak chcú naraziť studňu, musia ísť do čoraz väčších hĺbok.

Petrova Lehota leží v údolí, kde sa voda postupne stráca už niekoľko rokov. Kedysi v dedine mávali ľudia studne hlboké osem až deväť metrov. Ľudia, ktorí si postavili domy na kopci, majú až sedemdesiatmetrové studne. Tým, že kopali tak hlboko, vyschli studne ľuďom nižšie. Tam už ľudia musia kopať až do hĺbky štyridsiatich metrov.

Na celom Považí dnes musia byť studne hlbšie ako tie spred dvanástich rokov. Dobre na tom nie sú ani viaceré dediny v okolí Trenčína, ktoré zásobujú pramene z hôr. Tie samovoľne vytekajú a sú zachytávané do rezervoárov. Pramene dochádzajú a obce, ktoré dokázali voľakedy čerpať desať sekundových litrov, dnes čerpajú už len dva sekundové litre.


Šetrenie vodou sa stáva dôležitou témou aj mimo období sucha a klesania výdatnosti vodných zdrojov. Tejto téme je potrebné venovať veľkú pozornosť v záujme celej spoločnosti. Rovnako je dôležité motivovať k základným, často veľmi jednoduchým každodenným opatreniam, ktoré šetria vodu.


 

Vody je na Slovensku relatívne stále dosť. Využíva sa z nej možno štvrtina. Voda je, ale suchým obdobím, ktoré prichádza čoraz častejšie a intenzívnejšie, sa zvýšeným výparom znižujú množstvá vody v pôde. Zimné obdobie dotuje výdatnosť prameňov počas jarných a letných mesiacov.

Na nedostatok zrážok a ich nerovnomerné rozloženie doplácajú predovšetkým drobné vodné toky. Tie majú nízky prietok, prípadne úplne vysychajú.

Slovenský vodohospodársky podnik zabezpečuje zadržiavanie a vhodné hospodárenie s vodou v krajine vďaka vybudovaným priehradám, kde badať klesanie vodnej hladiny vplyvom pretrvávajúceho sucha len mierne, a to hlavne v horúcich letných dňoch, keď sú prítoky do nádrží menšie ako ich biologický odtok

Do budúcna bude potrebné pristúpiť k vodozádržným opatreniam – zachytávanie zrážkovej vody v intraviláne obcí, prostredníctvom odvádzania dažďovej vody z ciest do dažďových záhrad, jazierok umelých mokradí ale aj retenčných nádrží.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík