title

Blog

Slovensko úspešne absolvovalo svetovú klimatickú konferenciu v Dubaji

Na svetovej klimatickej konferencii COP28 v Dubaji sa úspešne zavŕšil proces multilaterálneho hodnotenia Piatej dvojročnej správy Slovenska o plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku predložili experti zo slovenskej delegácie.

Konferencia OSN o zmene klímy (COP28) prebiehala od 30.11. do 12.12.2023 na výstavisku Expo City v Dubaji.

Zo súhrnnej správy vyplýva, že Slovensko znížilo emisie skleníkových plynov o 44 % oproti roku 1990. K poklesu emisií došlo v prípade všetkých skleníkových plynov bilancovaných na Slovensku. Dôvodom poklesu je predovšetkým sprísňovanie národnej legislatívy, zmena štruktúry priemyslu, ako aj zmena spotrebiteľského správania.

Prijatím ďalších opatrení dokáže Slovensko do roku 2030 znížiť emisie CO₂ o 55 % v porovnaní s rokom 1990. K dosiahnutiu tohto cieľa výrazne prispeje koniec dotovania ťažby uhlia a výroby elektriny zo spaľovania uhlia. Súčasťou predloženej správy bol aj prehľad realizovaných adaptačných opatrení, projektov a rozvojovej pomoci.

 


Členovia slovenskej delegácie informovali o aktuálnych emisných trendoch a novinkách v oblasti dekarbonizácie energetiky, priemyslu, ako aj o projektoch na obnovu výroby tepla.


 

Najdôležitejšie témy a závery z konferencie:

  • strojnásobenie svetovej kapacity obnoviteľných zdrojov energie
  • zdvojnásobenie miery zvyšovania energetickej účinnosti do roku 2030
  • zvýšenie úsilia pri napĺňaní cieľov Parížskej klimatickej dohody
  • urýchlenie prechodu od fosílnych palív v tomto desaťročí
  • nastavenie cesty k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík