title

Blog

Prívalové dažde

Prívalové dažde sú dažde, ktoré sa vyskytujú s veľkou intenzitou a na krátky čas. Tvorba zrážok závisí od niekoľkých faktorov ako je teplota, atmosférický tlak a vlhkosť.

Ako vzniká dážď

Dážď nie je nič iné ako súčasť hydrologického cyklu, v ktorom sa zrážajú kvapky vody, ktoré boli predtým v oceánoch, riekach, jazerách… Dážď je vlastne pád vodných častíc v kvapalnej forme, ktorý je produktom kondenzácie a ochladenia vodnej pary v oblakoch na vrchole troposféry.

Konvekčné sprchy: sú také typy dažďov, pri ktorých horúci vzduch prichádza do styku s povrchom Zeme a je ohrievaný pôsobením slnka. Akonáhle vystúpi zo vzduchu, ochladí sa a v dôsledku kondenzácie vodných kvapiek sa vyskytnú dažde.

Orografické dažde: sa tvoria pri zrážke masy vlhkého vzduchu s hornatým reliéfom. Tento vzduch má tendenciu stúpať hore svahom a odvádzať všetku svoju vlhkosť, až kým úplne suchý nezostupuje na druhú stranu hory.

Čelné sprchy: vznikajú zrážkou dvoch vlhkých vzdušných hmôt s rôznymi teplotami. Tieto dažde sú zvyčajne búrkové alebo hurikánové.

Prívalové dažde: vznikajú kontrastom teplôt s povrchom zeme. Vyskytujú sa najmä koncom leta a ide o búrky veľkej intenzity, ktoré zvyčajne spôsobujú vážne škody, najmä v poľnohospodárstve.

Ako sa tvoria prívalové dažde

Pôvod prívalových dažďov je spôsobený nestabilitou. Nestabilita sa obvykle sústreďuje na juhovýchode polostrova s veľmi výdatnými zrážkami, ktoré presahujú 200 mm.

Hlavným dôvodom vzniku prívalových dažďov je teplotný kontrast. Jedným z hlavných dôvodov je, že vysoká teplota Stredozemného mora na konci leta kontrastuje s dátumami zemského povrchu polostrova. Na konci leta je teplota Stredozemného mora okolo 27 stupňov, aj keď existujú záznamy o teplotách, ktoré dosiahli 31 stupňov. Keď horúci vzduch stúpa smerom k hornej časti atmosféry, dochádza ku kondenzácii vodných kvapiek. Ak k tejto kondenzácii dôjde pri vysokej rýchlosti, bude búrka oveľa prudšia.

Prívalové dažde sú dažde, ktoré môžu presiahnuť 300 mm. V roku 1987 v regióne La Safor boli zaznamenané prívalové dažde so zrážkami 500 mm.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík