title

Blog

Premena odpadovej vody na pitnú

Budeme meniť odpadovú vodu na pitnú?

Podľa viacerých výskumov je premena odpadovej vody na pitnú pri súčasných technológiách bezpečná.

Globálne klimatické zmeny a preľudnenosť planéty vedú k nedostatku pitnej vody. Riešením by mohla byť recyklácia odpadovej vody na pitnú. Ľudia však majú obavy z recyklovanej odpadovej vody aj napriek tomu, že podľa výskumov je bezpečná.

Nedostupnosť hygienickej pitnej vody v rôznych oblastiach sveta je problémom, o ktorom sa vie. Bez prístupu bezpečnej vody je podľa odhadov 844 miliónov ľudí a ročne tak zahynie v dôsledku chorôb súvisiacich s nehygienickou vodou približne milión ľudí.

Nedostatok pitnej vody sa však začína týkať aj veľkých miest, v dôsledku globálneho otepľovania a jej nadmernej spotreby.

 


Kapské Mesto sa stalo prvou svetovou metropolou, ktorá bezprostredne pocítila nedostatok pitnej vody.


 

Obyvatelia Kapského Mesta sa museli v roku 2018 uskromniť a neprekročiť spotrebu 50 litrov vody denne. Popritom hľadali aj ďalšie možné alternatívy, ako ušetriť vodu. Sprchovali sa napríklad nad vedrami a recyklovali zachytenú vodu či vodu z práčok.

Napokon sa im dočasne podarilo zažehnať hroziacu katastrofu. Recyklácia použitej vody tak môže byť budúcnosťou boja proti nedostatku pitnej vody.

 


Pitie vody, ktorá bola pôvodne splaškom, v ľuďoch vyvoláva obavy.


 

Viacero výskumov však potvrdilo, že premena odpadovej vody na pitnú pri súčasných technológiách je bezpečná.

Súčasné technológie dokážu zredukovať chemikálie a kontamináciu mikróbmi na úroveň porovnateľnú alebo nižšiu než v mnohých súčasných zásobárňach pitnej vody. Recyklovaná voda je dnes už bežne používaná v rámci zavlažovania či priemyslu.
 

Ako funguje recyklácia

Odpadová voda musí najprv prejsť dôkladnou sedimentáciou väčších častí. Následne sa do nej pridá vzduch, ktorý stimuluje baktérie, aby skonzumovali všetok zvyšný organický odpad a vytvorili ďalšie väčšie častice.

Táto časť čistenia trvá niekoľko hodín. Častice sa usadia na dne a voda je opäť prefiltrovaná. Prebehne chemické čistenie za pomoci chlóru a chlórnanu sodného. Takáto voda je už vyčistená a vypúšťa sa späť do pôdy.

Aby sa z nej stala stopercentne bezpečná konzumovateľná voda, presúva sa na priamu recykláciu na pitnú vodu, ktorá pozostáva z mikrofiltrácie, reverznej osmózy a záverečného čistenia ultrafialovým svetlom a peroxidom vodíka. Tým sa zlikvidujú všetky zvyšné baktérie a drobné organické nečistoty.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík