title

Rodinné domy – zásobníky

CATEGORY
Rodinné domy - zásobníky
ABOUT

Zásobníky sú technickým prvkov výrazne zvyšujúcim hodnotu nehnuteľnosti – RD. Stále viacej stavebníkov investuje do  technicky výhodného a cenovo stále prijateľnejšieho systému. Dažďový systém sa cenovo a technicky optimalizuje počíta. Nesmie sa dodať  ani objemovo primalý, ale ani priveľký. Navrhuje sa tak, že  na 1 osobu a 25m2 pôdorysu strechy sa volí 1m3 objemu dažďového zásobníka.

Čerpadlové vybavenie zásobníka z hľadiska údržby a servisu optimálne zabezpečuje vlastný  inštalatér stavebníka. Stavebník si zabezpečuje dodávku zásobníka.

Optimálny čas na dodávku a osadenie zásobníka je úplne najlepšie čas kopania základov RD. Vhodný termín je ešte aj hrubá stavba, neskôr sa už vyskytujú rôzne obmezenia – montáž a osadenie už nie je také jednoduché.  Návratnosť pre stavebníka je najrýclejšia (6 až 8 rokov) pokiaľ volí celoročné využívanie dažďovej vody v dome ( splachovanie, pranie…) a nesústredí sa len pre závlahu záhrady.

Na obrázkoch vidieť zahrňovanie zásobníka po vrstách. Prívod vody zo strechy sa uskutočňuje z viacerých oddelených zvodov  domuč. Vidno rebrovanú konštrukciu zásobníka, ktorá zabezpečuje vysokú tuhosť  systému, teleskopickú vstupnú šachtu s poklopom – tu je  integrovaný mechanický filter. Vo vstupnej šachte je umiestnené ponorné nerezové čepadlo a hladinový senzor – udržiavaciu minimálnu hladinu vody automatickým dopúšťaním pitnej vody.

Zo zásobníka cez integrovaný prepadový sifón je odvedená pebytočná dažďová voda do zásobníka, alebo kanalizácie.

Sifón funguje raz za 2 mesiace ako skimer – pri preplnení zásobníka z hladiny odtečú do vsakovacieho zariadenie malé plávajúce organické čiastočky (kúsočky listov, peľové zrnká) čo dlhodobo udržuje zásobník čistý.

0

Košík