title

Rodinné domy – vsaky

ABOUT

Pre prezentáciu realizácie vsakov pri rodinných domoch je prezentovaná fotodokumentácia pre typickú realizáciu VZ:

Vsakovanie pre rodinné domy predstavuje pre stavebníka mimoriadne jednoduchú časť stavby – vzhľadom na malé odvodňované plochy (cca 100 –  150 m2 striech) sa jedná o malé objemy dodávok – nutné množstvo blokov pre bežný rodinný dom sa zmestí do menšieho prívesného vozíka.

Aj cenovo sa jedná o podružnú,  ale vysoko rentabilnú záležitosť.

Pre 100 m2 strechy postačuje cca 5 – 6 kusov vsakovacích blokov . Montážny výkop má rozmer cca 1,40 m x 2,0m.  Uvedené množstvo blokov dokáže zlikvidovať  spoľahlivo 2 ročný dážď. Pokiaľ sa má kde prebytočná voda roztiecť, toto množstvo  blokov technicky postačuje. Až pri hrozbe, že by vytečená  prebytočná 100 ročná  voda mohla natiecť  do pivnice a poškodiť tu uskladnené predmety , stavebník môže voliť  väčší počet blokov (100 ročný dážď predstavuje za 15 minút objem 3 m3 –  čomu odpovedá počet blokov  12 až 15 ks prislúchajúci na 100m2 strechy.

Na priložených dokumentačných obrázkoch je viditeľná hĺbka výkopu a ukladania vsakovacích blokov – postačuje výkop vykopať pokiaľ sa dá  do vrstvy štrkov, alebo pieskov , do  hĺbky minimálne  1,1m,  na fotografií vidno  technické  použitie ochrannej netkanej geotextílie, ktorá chráni vnútro vsakovacích blokov pred zanesením zeminou.

Nevyhnutnou súčasťou VZ je takmer vždy predsadený kvalitný  usadzovací filter typu GSF, alebo VSF 1  chrániaci vsakovacie bloky pred zanesením splaveninami zo strechy a tiež  potrebný odvzdušňovací nástavec /bezpečnostný prepad – cez ktorý v prvej fáze nátoku odchádza zo vsakovacieho priestoru vodou stlačený vzduch a po plnom naplnení vsakovacích blokov vodou, systémov spojenej nádoby pretečie dažďová voda cez vsakovacie zariadeni na povrch a  následne sa rozleje  po pevnom povrchu.

CATEGORY
Rodinné domy - vsaky
0

Košík