title

Rodinné domy – filtre

CATEGORY
Rodinné domy - filtre
ABOUT

Dažďové vody privádzané zo striech do vsakovacieho zariadenia je nutné priebežne zbavovať pevných čiastočiek (piesku, prachu, organických častí), ktoré by mohli zanášať vsakovacie zariadenie a tak ho časom znefunkčniť zanesením. Typ filtra je závislý zvoliť podľa veľkosti pripojenej plochy (GSF pre plochy do 350 m2, VFSpre plochy do 500m2…). Pre možnosť čistenia je nutné  kôš filtra mať sprístupnený poklopom -podľa zaťaženosti  sa volí nosnosť poklopu  triedy A, B, C….V prípade odvzdušnenia VZ cez poklop sa používa poklop s odvetraním, (dierovaný) , kde odvetrávací nástavec je priamo do predĺžovacieho nástavca telesa filtra. Odvetranie sa ale častejšie realizuje priamo odvetrávacím potrubím. Tento sa vyváza do zelenej plochy a na povrchu sa opatruje špeciálnym nástavcom ktorý chráni VZ pred vniknutím malých zvierat.

0

Košík