title Archive

0

Rodinné domy – filtre

Dažďové vody privádzané zo striech do vsakovacieho zariadenia je nutné priebežne zbavovať pevných čiastočiek (piesku, prachu, organických častí), ktoré by mohli zanášať vsakovacie zariadenie a tak ho časom znefunkčniť zanesením. Typ filtra je závislý zvoliť podľa veľkosti pripojenej plochy (GSF pre plochy do 350 m2, VFSpre plochy do…

0

Rodinné domy – zásobníky

Zásobníky sú technickým prvkov výrazne zvyšujúcim hodnotu nehnuteľnosti – RD. Stále viacej stavebníkov investuje do  technicky výhodného a cenovo stále prijateľnejšieho systému. Dažďový systém sa cenovo a technicky optimalizuje počíta. Nesmie sa dodať  ani objemovo primalý, ale ani priveľký. Navrhuje sa tak, že  na 1 osobu a…

2

Rodinné domy – vsaky

Pre prezentáciu realizácie vsakov pri rodinných domoch je prezentovaná fotodokumentácia pre typickú realizáciu VZ: Vsakovanie pre rodinné domy predstavuje pre stavebníka mimoriadne jednoduchú časť stavby – vzhľadom na malé odvodňované plochy (cca 100 –  150 m2 striech) sa jedná o malé objemy dodávok – nutné množstvo blokov pre bežný rodinný dom sa zmestí do menšieho prívesného…

0

Košík