title Archive

2

Rodinné domy – vsaky

Pre prezentáciu realizácie vsakov pri rodinných domoch je prezentovaná fotodokumentácia pre typickú realizáciu VZ: Vsakovanie pre rodinné domy predstavuje pre stavebníka mimoriadne jednoduchú časť stavby – vzhľadom na malé odvodňované plochy (cca 100 –  150 m2 striech) sa jedná o malé objemy dodávok – nutné množstvo blokov pre bežný rodinný dom sa zmestí do menšieho prívesného…

0

Košík