title Archive

0

Rodinné domy – filtre

Dažďové vody privádzané zo striech do vsakovacieho zariadenia je nutné priebežne zbavovať pevných čiastočiek (piesku, prachu, organických častí), ktoré by mohli zanášať vsakovacie zariadenie a tak ho časom znefunkčniť zanesením. Typ filtra je závislý zvoliť podľa veľkosti pripojenej plochy (GSF pre plochy do 350 m2, VFSpre plochy do…

0

Košík