title

Blog

Podarilo sa objaviť planétu pokrytú obrovským oceánom

Identifikácia nových malých planét prechádzajúcich blízkymi jasnými hviezdami je hlavným cieľom prebiehajúcej misie NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

TESS, ktorý je v prevádzke od roku 2018, pozoroval 85 % nebeskej sféry, pričom hľadel najmenej ∼27 dní na viac ako 50 doteraz pokrytých sektorov.

 


Prieskum TESSodhalil viac ako 5000 kandidátskych exoplanét, z ktorých viac ako 200 bolo potvrdených ako nové tranzitujúce planetárne systémy, vrátane malých planét.


 

Exoplanétu plnú vody TOI-1452b sa podarilo objaviť vďaka vesmírnemu observatóriu TESS. Teleskop dokázal zachytiť jemný pokles svetla, ktorý naznačil, že medzi nami a hostiteľským systémom v pravidelných intervaloch prechádza astronomický objekt – exoplanéta.

Odborníci využili špeciálny nástroj nainštalovaný na ďalekohľade OMM, ktorý potvrdil, že ide o exoplanétu, ktorá obieha okolo väčšej z dvojice hviezd TOI-1452.

Objavená exoplanéta je relatívne malá a dosahuje veľkosť iba 1,672-násobku Zeme. Nachádza sa však v ideálnej vzdialenosti od svojej hviezdy. To znamená, že nie je ani príliš blízko, ani príliš ďaleko na to, aby na jej povrchu mohol existovať hlboký oceán plný vody.

 

 

Priemerná hustota exoplanéty TOI-1452b je 5,6 gramu na cm³, čo je takmer identické s hustotou našej planéty – 5,51 g/cm³. Objavená exoplanéta je však omnoho hmotnejšia ako Zem, čo znamená, že musí byť zložená z oveľa ľahších materiálov ako je napríklad voda.

Predpokladá sa, že na niektorých exoplanétach sa nachádza oveľa viac vody, ako na Zemi. Hmotnosť novoobjavenej exoplanéty TOI-1452b može byť až z 30 % tvorená vodou.

Exoplanéta sa okamžite dostala do povedomia celej vedeckej komunity a stala sa dokonalým kandidátom na ďalšie pozorovania, ktoré by sa mohli uskutočniť prostredníctvom teleskopu Jamesa Webba.

 


Pozorovania by mohli potvrdiť, prípadne aj vyvrátiť, či sa skutočne jedná o oceánsky svet.


 

No Comment

1

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík