title

Blog

Plastový odpad na morskom dne

Nová štúdia austrálskych a kanadských vedcov uvádza, že na dne oceánov sa nahromadilo od troch do jedenásť miliónov ton plastového odpadu. 

Vedci z Organizácie vedeckého a priemyselného výskumu Commonwealthu (CSIRO) a Torontskej univerzity vypracovali štúdiu, ktorá sa zameriava na väčšie predmety, akými sú poháre, plastové tašky alebo siete.

 


Na morskom dne sa nachádza 3 až 11 miliónov ton plastového odpadu.


 

Podarilo sa vyčísliť množstvo odpadu

Diaľkovo ovládanými podmorskými vozidlami sa podarilo vyčísliť množstvo plastového odpadu, ktoré skončí na morskom dne. Získali sa aj dáta o tom, kde sa odpad nahromadí predtým, než sa rozloží na menšie časti a zmieša s morským sedimentom.

Množstvo odpadu do budúcna porastie

Do našich oceánov sa každým rokom dostane niekoľko miliónov ton plastového odpadu. Nebolo však známe, koľko plastov z tohto skončí na dne oceánov.

Do roku 2040 sa očakáva zdvojnásobenie spotreby plastov. Vedci tvrdia, že pre ochranu morských ekosystémov a voľne žijúcich živočíchov je dôležité, ako a kam sa tento odpad v oceáne prenáša.

Podľa štúdie, ktorej vedúcou je Alice Zhuová, môže byť znečisťovanie plastami na morskom dne až 100-krát väčšie ako množstvo plastov plávajúcich na hladine.

Pre veľkú časť plastového odpadu sa dno oceánov stalo akýmsi zásobníkom.

Zhoršovanie situácie

Situáciu podľa štúdie zhoršuje pomalá rýchlosť rozkladu plastov v chladnom prostredí s nedostatkom kyslíka a UV žiarenia.

Z výsledkov štúdie sa 46 % odhadovanej plastovej hmoty nachádza v hĺbke nad 200 metrov a zvyšných 54 % siaha až do hĺbky 11 000 metrov pod morom.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík